Skip to main content

Ben & Jerry's support de gezinshereniging campagne van UNHCR Nederland. Doe jij dat ook, teken de petitie hier.

 

Gezinnen horen samen

Gezinnen horen samen! Natuurlijk zijn er momenten dat we juist wat meer ruimte willen, je je broertje of zusje achter het behang kan plakken of als je vader weer dezelfde flauwe grap maakt. Maar toch ben je vooral thuis bij de mensen om wie je geeft en die om jou geven. Een gezin hoort veilig bij elkaar te zijn.

Maar op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer samen mogen zijn. En dat is onnodig! Teken de petitie en vraag de overheid om gevluchte gezinnen sneller bij elkaar te brengen.

Wat is er aan de hand?

Gevluchte gezinnen die door oorlog of onderdrukking van elkaar gescheiden zijn, hebben het recht om weer bij elkaar te zijn. Dit heet gezinshereniging.
Op papier is dit in Nederland goed geregeld. Maar de praktijk is anders. Gevluchte gezinnen komen terecht in een wirwar van onnodige bureaucratie en regels, waardoor gezinsleden nog langer in onzekerheid en onveiligheid zitten. Hierdoor kan een proces dat op papier enkele maanden kost, soms wel 2 jaar in beslag nemen. 

Een van de oorzaken van de vertraging is dat gezinsleden vaak onnodige, gevaarlijke reizen moeten maken om een Nederlandse ambassade te bereiken voor onderzoek of het afhalen van een visum. In het land waar ze zijn is namelijk niet altijd een ambassade. Dit leidt tot onveilige situaties voor veel gezinnen, terwijl er veiligere en snellere alternatieven bestaan.
Covid-19 maakt nog duidelijker waarom het anders moet: wachtlijsten zijn verder opgelopen sinds maart, en veel ambassades die een belangrijke rol spelen zijn gesloten waardoor gezinnen nog langer van elkaar gescheiden zijn!

Wat moet er veranderen?  

Het hoeft niet zo te zijn. De overheid heeft een keuze; politici en beleidsmakers kunnen andere beslissingen maken en zo gevluchte gezinnen weer bij elkaar te brengen, op een manier die sneller, soepeler en veiliger is.

Sneller, soepeler en veiliger  

Vorig jaar bracht de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR een rapport uit over gezinshereniging, met aanbevelingen om de procedure voor iedereen sneller, soepeler en veiliger te maken. 

 • Sneller: Voorkom dubbel werk bij de IND. Koppel de asielprocedure en de gezinsherenigingsprocedure aan elkaar, zodat een vluchteling geen dubbele aanvraag hoeft in te dienen. Dit scheelt werk voor de IND en voor de vluchtelingen, en zorgt ervoor dat de gezinnen sneller bij elkaar kunnen zijn.  
 • Soepelere processen: stel geen onhaalbare eisen aan vluchtelingen die uit landen komen waar onderdrukking , geweld of oorlog is. Documenten zijn niet altijd te krijgen in deze landen. Het vasthouden van de IND aan onrealistische eisen kost iedereen onnodig veel werk en tijd, terwijl er wel goede en snellere alternatieven zijn.  
 • Veiliger: Gezinsleden moeten vaak onnodig lang reizen door onveilige gebieden, en soms zelfs gevaarlijke grenzen oversteken, bijvoorbeeld om hun visum op te halen op een Nederlandse ambassade. Er zijn simpelere en veiligere alternatieven om deze gezinnen de benodigde reisdocumenten te overhandigen. 

Doe mee en teken de petitie!

Deze oplossingen zijn mogelijk en maken een enorm verschil voor gezinnen die weer samen willen zijn. Wij steunen daarom de petitie van UNHCR en vragen de Nederlandse overheid om gezinnen sneller, soepeler en veiliger bij elkaar te brengen. Want gezinnen horen samen!

Waarom zegt een ijsmaker hier iets over? 

Ben & Jerry’s staat voor (h)eerlijk ijs, en nog veel meer. We zetten ons in voor een duurzame wereld waarin liefde in alle smaken komt, racisme geen thuis heeft en vluchtelingen welkom zijn. Het activisme is sinds 1978 in ons ijs gebakken door onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield. We maken ons al jarenlang hard voor mensen die door het systeem in de knel zitten en steunen een groeiend aantal organisaties die het systeem structureel willen veranderen.  

Lees hier meer over waarom we dit doen, of bekijk de video van onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield op het Global Refugee Forum van UNHCR in Genève in december 2019. 

FAQs
 • Als mensen moeten vluchten voor oorlog, onderdrukking of geweld, raken gezinnen soms gescheiden van elkaar. Wie erkend is als vluchtelingen heeft recht op gezinshereniging. In Nederland is dat een proces dat op papier goed is geregeld, maar in de praktijk blijkt dat gezinnen onnodig lang van elkaar gescheiden zijn. Lees in onze blog meer over de verschillende stappen die zij moeten nemen en hoe het proces volgens UNHCR sneller, soepeler en veiliger kan.

 • Gevluchte gezinnen zijn vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten tot ze weer samen mogen zijn. Covid-19 heeft de druk opgevoerd: wachttijden lopen op, en veel ambassades die een belangrijke rol spelen zijn gesloten waardoor gezinnen hun visum niet kunnen ophalen. Dat hoeft niet zo te zijn; nu is het moment om het proces sneller, soepeler en veiliger te maken!

 • Op papier duurt het proces een paar maanden, in de praktijk meer dan twee jaar. Dit is hoe de praktijk eruit ziet:

  - Asielprocedure:

  1-2 jaar

  - Aanvraag gezinshereniging:

  3 maanden

  - Beslissing:

  5,5 maanden

  - Overkomst:

  3 maanden tot een jaar

 • De procedures kunnen beter op elkaar aansluiten volgens UNHCR. Bijvoorbeeld: als de gezinsherenigingsprocedure aan de asielprocedure wordt gekoppeld, hoeft een vluchteling geen dubbele aanvraag in te dienen. Dat scheelt werk voor de IND en de vluchteling. De vluchteling hoeft dan bijvoorbeeld niet twee keer dezelfde documenten in te leveren. Dit verkort het proces in een keer met minimaal drie maanden waardoor gevluchte gezinnen drie maanden eerder bij elkaar zijn.

 • De IND vraagt om documenten, maar die zijn niet altijd te krijgen zijn in landen waar onderdrukking, geweld of oorlog is.
  Bijvoorbeeld: 

  • Vrouwen en kinderen krijgen in bepaalde landen vaak geen identiteitspapieren;
  • In tijden van oorlog is het bijna onmogelijk om een geboortecertificaat, overlijdensakte of andere officiële documenten van overheidsinstanties te krijgen;
  • Voogdij over pleegkinderen wordt in andere landen niet formeel geregeld en vastgelegd zoals in Nederland en is daardoor moeilijker met officiële documenten te bewijzen;
  • Identiteitsdocumenten gaan verloren of worden afgenomen door mensensmokkelaars tijdens de onvoorspelbare en soms gevaarlijke vlucht naar Europa.
  • Als documenten wel bestaan, kan het gevaarlijk zijn voor vluchtelingen of familieleden van vluchtelingen om de autoriteiten te benaderen voor documenten in landen waar onderdrukking heerst. 

  Tot voor kort ging de IND flexibel om met aanvragen die niet compleet waren. Maar de overheid heeft recent besloten om onvolledige gezinsherenigingsaanvragen eerder buiten behandeling te stellen en niet inhoudelijk te beoordelen. Dit kan ervoor zorgen dat gezinnen nog langer van elkaar gescheiden zijn. Als niet alle doucmenten op tijd worden aangeleverd, moeten ze helemaal opnieuw een gezinsherenigingsaanvraag doen.

 • Hoe langer de procedure, hoe langer gezinsleden onnodig lang in vaak onveilige situaties blijven zitten. Bovendien moeten het gezin vaak onveilige gebieden of grenzen passeren om uiteindelijk een Nederlandse ambassade te bereiken voor het ophalen van visa of voor nader onderzoek. We zeggen onnodig, want er zijn inmiddels simpelere en veiligere oplossingen te bedenken.
  Bijvoorbeeld:

  • Geef consulaten dezelfde bevoegdheden als ambassades om onderzoek te doen en visa uit te reiken. In de meeste landen zijn namelijk wel consulaten.
  • De coronacrisis heeft beleidsmakers nu al laten zien dat gezinnen online goed geïnterviewd kunnen worden. Dat hoeft niet altijd door een fysiek bezoek aan een ambassade die ver weg is.
  • Bundel krachten met anderen: werk bijvoorbeeld samen met ambassades van andere landen of internationale organisaties. UNHCR kan bijvoorbeeld videobellen mogelijk maken vanuit locaties waar geen ambassade is, of visumaanvragen en visa transporteren tussen UNHCR-kantoren en ambassades.

 • UNHCR zet zich al bijna dan 70 jaar in voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Sinds 1950 helpen zij vluchtelingen om hun leven in waardigheid op te bouwen. Het is een zeer gerespecteerde organisatie en we zijn enthousiast om met hen samen te werken. 
  In 2019 waren onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield op het eerste Global Refugee Forum georganiseerd door UNHCR. Daar kwamen NGOs’, vluchtelingen en het bedrijfsleven samen om solidarieit te tonen en maatregelen te nemen voor een wereld waarin vluchtelingen welkom zijn. Bekijk hier de video.

 • Het plan is dat UNHCR de handtekeningen van de petitie ‘Gezinnen horen samen ’eind dit jaar aanbiedt aan de bewindspersoon verantwoordelijk voor het Nederlandse asielbeleid’.

 • Wij verzamelen de data niet, tenzij je expliciet aangeeft dat je dat wel wil voor bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Jouw gegevens gaan direct door naar de online petitie onze vrienden bij UNHCR. Lees hier meer over hun privacy beleid https://www.unhcr.org/nl/privacy-policy/ en hoe ze met jouw gegevens omgaan. 

 • Gevluchte gezinnen zijn vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Covid-19 zet de situatie extra onder druk: wachttijden lopen op, en veel ambassades die een belangrijke rol spelen zijn gesloten door Covid-19 waardoor gezinnen hun visum niet kunnen ophalen. Zij zijn mogelijk nog langer gescheiden van hun gezin. Dat hoeft niet zo te zijn; nu is het moment om het process sneller, soepeler en veiliger te maken! 

  • In 2017 hebben we de Ice Academy opgericht, een ondernemersschool voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Dit programma heeft tot zover 175 ondernemers met een vluchtelingenachtergrond ondersteund in 4 Europese landen (VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland) waarna de helft van de ondersteunde ondernemers werk heeft gevonden.
  • We zijn een van de oprichters van het Refugee Action Network ((BRAN) samen met Virgin en the B Team om zoveel mogelijk bedrijven aan te sporen open te staan voor nieuw talent. We zijn ook een actief lid van de TENT Partnership for Refugees, een internationale coalitie van bedrijven om nieuw talent te ondersteunen. 
  • We werken samen met verschillende organisaties om de rechten van vluchtelingen te verbeteren. Bijvoorbeeld met Refugee Action Network in het VK. Samen runnen we een campagne ‘waiting isn’t working’, over het recht van vluchtelingen om te werken. Onze collega’s in Duitsland werken samen met organisaties zoals Seawatch op de campagne #LeaveNoOneBehind en met Start with a Friend, een organisatie die zich hard maakt voor een welkomere samenleving.  
  • Vorigjaar december kwamen onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield naar het Global Refugee Forum in Genève om een nieuwe smaak, Cone Together, te onthullen. Daarmee riepen ze wereldleiders op om op te komen voor de rechten van vluchtelingen wereldwijd.

 • We proberen onze ijssmaken en politieke voorkeur gescheiden te houden. We zullen niet zeggen op welke partij of persoon je moet stemmen, maar wat we wel doen is opkomen voor gelijke rechten en situaties aan het licht brengen waar mensen buitengesloten worden als we denken dat we een verschil kunnen maken. 

 • Nee. We komen al meer dan 30 jaar op voor de dingen die we belangrijk vinden, van rechten voor de LHBTQ gemeenschap tot het recht om te stemmen. Dat zit diep in het DNA van ons bedrijf. Wil je hier meer over horen? Luister dan deze podcast voor een interview met een van de oprichters Jerry Greenfield. 

Back To Top