Skip to main content

We houden van heerlijk ijs maken- maar ons bedrijf inzetten om de wereld gelijkwaardiger te maken, dat is waar we het uiteindelijk voor doen. In alles wat we doen, in elke tak van ons bedrijf, proberen we mensenrechten en waardigheid voorop te zetteb, sociale en economische gelijkheid voor historisch benadeelde groepen te ondersteunen, en het ecosysteem van onze planeet te beschermen en herstellen. In andere woorden: we gebruiken ijs om de wereld te veranderen.  

 
Illustrated hands reaching upward towards hearts

Mensenrechten & waardigheid

We willen de rechten van alle mensen te eren, om zo samen te leven in vrijheid, veiligheid, met zelfvertrouwen; met de vrijheid om je te uiten en te protesteren en om de kans te krijgen bij te dragen aan de samenleving.

 
Illustrated hands forming a circle around a home

Sociale en economische rechtvaardigheid

We staan op voor gelijkheid, gelijke kansen en rechtvaardigheid voor gemeenschappen die historisch gezien benadeeld zijn, en we zijn ons bewust dat vooruitgang gelinkt is aan het verkrijgen van eerlijke bestaansmiddelen die mensen in staat stellen om te groeien en bloeien.

 
Illustrated Earth with the continents represented as green leaves

Bescherming van ecosystemen, herstel en regeneratie van de natuur.

We maken ons hard om een positieve bijdrage te leveren op het milieu, zodat onze aanwezigheid bijdraagt aan het herstellen van de natuurlijke balans op aarde, en toename van biodiversiteit stimuleert.


Onze Missie

Ben & Jerry's is opgericht met een onderliggende business filosofie genaamd 'linked prosperity'. Centraal voor de missie van Ben & Jerry's is het geloof dat alle drie de onderdelen van de missie moeten groeien op een manier die diep respect toont voor individuen binnen en buiten het berdijf, en de gemeenschappen ondersteunt waar ze deel van uitmaken.

 
Illustrated ice cream cone

Onze product missie is om fantastisch ijs te maken.

Om de hoogste kwaliteit ijs met euforische smaken te maken, distribueren, en verkopen, met een voortdurende belofte om gezonde, natuurlijke ingrediënten te promoten en een berdijfsmodel door te voeren dat de aarde en het milieu respecteert.

 
Illustrated coin

Onze economische missie vraagt van ons om ons bedrijf te beheren voor duurzame financiële groei.

Om ons bedrijf te laten werken op een duurzame financiele basis van winstgevendheid, waarde toe te voegen voor aandeelhouders en kansen uitbreiden voor ontwikkeling en carrieregroei voor onze werknemers.

 
Illustrated peace sign

Onze sociale missie vraagt van ons ons bedrijf op innovatieve manieren een betere plek te maken.

Om het bedrijf op een manier te laten werken die actief erkent dat bedrijven een belangrijke impact kunnen hebben om de kwaliteit van leven lokaal, nationaal en internationaal te verbeteren.