Skip to main content

 

We hebben een sociale missie die opstaat tegen onrecht in onze lokale, nationale en internationale gemeenschappen. 

  • Kapitalisme en rijkdom scheppen niet voor iedereen gelijke kansen. We erkennen dat de kloof tussen arm en rijk groter is dan ooit. We streven ernaar om economische kansen te creëren voor degenen die ze zijn ontzegd en om nieuwe modellen van economisch rechtvaardigheid te ontwikkelen die duurzaam en reproduceerbaar zijn.
  • Bij de vervaardiging van producten ontstaat per definitie afval. We streven ernaar om onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren. 
  • De teelt van voedsel is te afhankelijk van het gebruik van giftige chemicaliën en andere methoden die niet duurzaam zijn. We ondersteunen duurzame en veilige methoden voor voedselproductie die de aantasting van het milieu verminderen, de productiviteit van het land in de loop van de tijd behouden en de economische levensvatbaarheid van familieboeren en plattelandsgemeenschappen ondersteunen. 
  • We zoeken en ondersteunen geweldloze manieren om vrede en gerechtigheid te bereiken.  An illustration of Earth as puzzle pieces with hands putting it together