Skip to main content

 

Ben & Jerry's kan tijdelijk geen scharreleieren inkopen voor hun ijs vanwege de huidige maatregel van het Rijksinstituaat voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om kippen binnen te houden om ze te beschermen tegen de vogelgriep. We houden u op de hoogte.

Onze partners
Welkom bij Project Mootopia, ons plan om de uitstoot van broeikasgassen vanuit onze zuivelproductie te verminderen en klimaatverandering te bestrijden Lees Meer