Ben & Jerry’s heeft altijd geloofd dat ijs de wereld kan veranderen.  En hoewel het waar is dat ijs een glimlach op het gezicht van mensen tovert en mensen samenbrengt, kunnen we de impact van onze verpakkingen op het milieu niet negeren. 

We zijn op weg om ons gebruik van niet-composteerbare kunststoffen op aardoliebasis te verminderen. Dat betekent een voortdurende focus op en gebruik van producten op papierbasis.  Net als kunststoffen zijn bossen onlosmakelijk verbonden met drie dingen die ons na aan het hart liggen: de gezondheid van het milieu, sociale rechtvaardigheid en klimaatverandering. We zien een dringende behoefte aan het beschermen van de bossen in de wereld en zijn hier volledig aan toegewijd.  We zijn al begonnen met deze verantwoorde reis, aangezien we al sinds 2009 FSC-gecertificeerde vezels in onze ijsbekers gebruiken. Maar er is nog meer werk aan de winkel.  We zijn de samenwerking aangegaan met Canopy en hun Pack4Good-initiatief omdat ze zich bewust zijn van de cruciale waarde van bossen voor de biodiversiteit, het klimaat en traditionele gemeenschappen. 

Als onderdeel van dit initiatief werken we samen met Canopy en onze inkooppartners om ervoor te zorgen dat onze inkoop niet afkomstig is van houtpulp uit oerbossen en bedreigde bosseni in onze toeleveringsketen Ook ondersteunen we de ontwikkeling van innovatieve verwerkingstechnieken en vezelbronnen die de milieu- en sociale impact verminderen, waaronder: circulaire distributiesystemen, closed-loop-technologie, landbouwresiduenii en gerecyclede vezels. 

We moedigen onze zakenpartners ook aan om deze innovatieve alternatieve vezels met een lagere impact op het milieu de komende jaren op commerciële schaal te produceren.  We zijn vastbesloten om een punt te bereiken waarop we Next Generationiii-vezels gebruiken als onze eerste keuze in ontwerp en inkoop. 

Als ondersteunende partner van het Pack4Good Initiative van Canopy zullen we: 

 • prioriteit geven aan innovatief verpakkingsontwerp en hergebruiksystemen om onze materiaalbehoeften te verminderen; 
 • de voorkeur geven aan verpakkingen op papierbasis met een hoog gehalte aan gerecycled materiaal, met name na consumptie, waar het voldoet aan onze technische vereisten voor een kwalitatief hoogstaand ijsaanbod;
 • voortdurend samenwerken met onze partners, innovatieve bedrijven en Canopy om de beschikbaarheid, de ontwikkeling en het gebruik van de volgende generatie vezeloplossingen uit te breiden, met de nadruk op landbouwresiduen en gerecyclede inhoud na consumptie; 
 • vereisen dat alle verpakkingen op papierbasis die we inkopen met nieuwe houtvezels afkomstig zijn van verantwoord beheerde bossen, met een voorkeur voor bossen die gecertificeerd zijn volgens het systeem van de Forest Stewardship Council (FSC); 
 • ons bestaande gebruik van papieren verpakkingen evalueren, en, hoewel we niet geloven dat we controversieel papier inkopen, garanderen dat we uiterlijk aan het einde van 2023 geen vezels uit oerbossen en bedreigde bossen inkopen, zoals: Canadese en Russische boreale bossen, gematigde kustregenwouden, tropische bossen en veengebieden in Indonesië, het Amazonegebied en West-Afrika, en samenwerken met Canopy en onze leveranciers om collaboratieve en visionaire oplossingen te stimuleren die deze bossen beschermen.  
 • aanvullende due diligence uitvoeren en elke inkoop elimineren van:
  • bedrijven die illegaal bossen kappen;
  • boomplantages die na 1994 zijn aangelegd door de omvorming of vereenvoudiging van natuurlijke bossen;
  • gebieden waar wordt gekapt in strijd met de rechten van First Nations/tribale/inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, inclusief het recht om hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te geven of te weigeren.
 • Mochten we ontdekken dat sommige van onze verpakkingsvezels afkomstig zijn uit oerbossen en bedreigde bossen, dan zullen we onze zakenpartners aansporen om hun werkwijze te veranderen en/of onze relatie met hen heroverwegen.

i Oerbossen en bedreigde bossen worden gedefinieerd als intacte boslandschappen, van nature zeldzame bossoorten, bossoorten die zeldzaam zijn gemaakt door menselijke activiteit en/of andere bossen die ecologisch cruciaal zijn voor de bescherming van biologische diversiteit. Ecologische componenten van bedreigde bossen zijn: intacte boslandschappen; overblijfselen van bossen en kernen van herstel; landschapsconnectiviteit; zeldzame bossoorten; bossen met een hoge soortenrijkdom; bossen met hoge concentraties van zeldzame en bedreigde soorten; bossen met een hoge endemie; kernhabitat voor focussoorten; bossen die zeldzame ecologische en evolutionaire verschijnselen vertonen. Als uitgangspunt voor de geografische locatie van oerbossen en bedreigde bossen kunnen kaarten van bossen met een hoge beschermingswaarde (High Conservation Value Forests - HCVF), zoals gedefinieerd door de Forest Stewardship Council (FSC), en van intacte boslandschappen (intact forest landscapes - IFL) worden gebruikt en gecombineerd met kaarten van andere belangrijke ecologische waarden, zoals het habitatbereik van belangrijke bedreigde soorten en bossen met hoge concentraties terrestrische koolstof en hoge koolstofvoorraden (High Carbon Stocks - HCS). (Bedreigde bossen volgens de Wye River Coalitions: bescherming van bossen met een hoge natuurwaarde - richtlijnen voor bedrijven. Dit is beoordeeld door natuurbeschermingsgroepen, bedrijven en wetenschappers zoals Dr. Jim Strittholt, president en uitvoerend directeur van het Conservation Biology Institute, en is door bedrijven overgenomen in hun inkoopbeleid). De voornaamste bedreigde bossen ter wereld zijn de Canadese en Russische boreale bossen; de gematigde kustregenwouden van Brits-Columbia, Alaska en Chili; tropische bossen en veenlanden in Indonesië, het Amazonegebied en West-Afrika. Oerbossen en bedreigde bossen worden in kaart gebracht in ForestMapper en verder gedefinieerd in A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests Bestandstype: PDF (1,3 MB).

ii Landbouwresiduen zijn residuen die overblijven van de voedselproductie of andere processen. Het gebruik ervan maximaliseert de levenscyclus van de vezels. Vezels die worden gebruikt voor papierproducten is stro van graangewassen zoals tarwestro, rijststro, lijnzaadstro, suikerrietbagasse en roggezaadgrasstro. Waar de LCA (levenscyclusanalyse) milieuvoordelen aantoont en de omvorming van bosgrond naar doelgewassen geen probleem is, kan kenaf ook aan deze lijst worden toegevoegd. (Landbouwresiduen zijn niet afkomstig van doelgewassen die bosbeplanting of voedselgewassen vervangen.)

iii Oplossingen van de volgende generatie (Next Gen) omvatten papieren verpakkingen gemaakt met gerecyclede en/of alternatieve vezels (bijv. landbouwresiduen) en stoffen gemaakt met alternatieve cellulose-inputs zoals gerecycled katoentextiel. Ze gebruiken gemiddeld 70% minder energie en 90% minder water, verminderen de uitstoot door bosbouw en veldverbranding en vervuilen minder dan conventionele houtpulp.

*Dit beleid is afgestemd op het ‘Beleid inzake mensen en natuur’ van het moederbedrijf Unilever, dat is gebaseerd op de principes van ‘Geen ontbossing’, ‘Geen ontwikkeling op veen’ en ‘Geen uitbuiting van mensen en gemeenschappen’.