Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Tik, tok: tijd voor actie! Want if it’s melted, it’s ruined!

Vier jaar geleden sloegen 195 landen de handen ineen in Parijs voor iets belangrijks. Ze maakten een afspraak om samen in actie te komen om de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden Celcius te houden. Een grote stap voor ons en onze planeet!

Alleen…..ahem…het is inmiddels 2020,  en de tijd tikt door. Wij vinden daarom dat iedereen wat meer zijn best moet doen zich aan het akkoord van Parijs te houden. Geen tijd te verliezen; if it’s melted, it’s ruined!  

 

Waarom doet dit ertoe?

Wij bij Ben & Jerry’s zijn geen wetenschappers, maar we vinden dat onze poolkappen - net als ons ijs - beter bevroren kunnen blijven.  Van onze Fairtrade leveranciers horen we al jaren dat de opwarming van de aarde hen rechtstreeks beïnvloedt. Hun oogst hangt sterk af van het weer, en dus het klimaat. Geen oogst? Dan zijn er ook geen ingrediënten voor ons (h)eerlijke ijs. 

Waarom nu?

Het is echt. Het gebeurt nu. Voor ons draait het niet alleen om bedreigde ijsberen en smeltende ijskappen, het gaat om mensen en sociale en economische rechtvaardigheid. Want als we niet uitkijken zijn het de armste en meest kwetsbare landen die de hoogste prijs betalen voor de opwarming van de aarde. Not fair, toch? 

 

 

Wat wij zelf doen

Ben je wel eens in onze fabriek geweest? Dan weet je misschien al dat wij onze impact op het klimaat van koe tot hoorntje meten en ambitieuze doelstellingen hebben om de impact te verminderen. 
Onze fabriek in Hellendoorn loopt op groene stroom en onze Chunkinator zet restijs om in biogas.  De uitstoot die we niet kunnen voorkomen, compenseren we door te investeren in herbebossingsprojecten met lokale NGOs en  we heffen een interne CO2 belasting. Maar we weten dat dat niet genoeg is, en dat we met meer mensen ook meer kunnen bereiken! Want we hebben iedereen nodig om een verschil te maken.

Daarnaast werken wij aan plastic vermindering van onze verpakkingen. We hebben namelijk een dunne laag plastic van onze pints voor 40% weggehaald, wat ons elk jaar 40 ton aan plastic scheelt. De overgebleven papieren laag om het ijs te beschermen is nu van planten gemaakt, kijk eens naar het nieuwe logo op de pint! Je zult daar ook het nieuwe Weidegang logo zien – wat betekent dat onze koeien minimaal 120 – 180 dagen per jaar in de wei staan.   

De transitie 
Het goede nieuws is: Het Akkoord van Parijs is écht een kans om stappen te zetten naar een schonere toekomst. De feiten zijn er, de  technologie is er, net als veel plannen om de stijging onder de 1.5 graden Celsius te houden. We weten hoe we moeten beginnen. Door bijvoorbeeld minder energie te gebruiken, in te zetten op wind- en zonne energie, af te stappen van fossiele brandstoffen, en door voedsel te produceren op een manier die past binnen een future proof ecosysteem.  

 

Om preciezer te zijn, we moeten: 

 • Een prijs invoeren op koolstof
 • De CO2-uitstoot verminderen met minstens 45% voor 2030
 • De transitie naar 100% hernieuwbare energie realiseren voor 2050 
 • Volledig stoppen met het gebruik van steenkool
 • Fossiele brandstoffen in de grond houden
 • Stoppen met investeren in de fossiele industrie
 • Stoppen met de ontbossing van oude tropische bossen
 • Zorgen dat de armste mensen en landen steun krijgen om zich aan te passen aan de klimaatverandering
 • Regeneratieve landbouw toepassen die de landbouw verandert van een bron van broeikasgassen tot een koolstofput.

 

Sluit je aan!

If it’s melted, it’s ruined. Dit geldt niet alleen voor ons ijs maar ook voor onze poolkappen. De tijd raakt op om de immense impact van klimaatverandering te voorkomen, de tijd om de temperatuurstijging onder de 1.5 graden Celsius te houden. Maar nu we onze economieën die een tik hebben gehad van de COVID-19 pandemie weer opnieuw aan het opbouwen zijn, hebben we een opening om een rechtvaardigere, gelijkere en duurzamere wereld bouwen.

Maatregelen op elk niveau, moeten altijd de volgende vijf principes ondersteunen: 

 1. Zet de gezondheid van de mens op één, geen uitzonderingen. 
 2. Bied economische steun, direct aan de mensen. 
 3. Support onze werknemers en gemeenschappen, niet de top van de bedrijven. 
 4. Bouw veerkrachtigheid voor mogelijke toekomstige crisae. 
 5. Creëer solidariteit en gemeenschappen over de grenzen heen - geef on-democratische mensen geen macht.
 

Sluit je aan voor een 100% schonere wereld!

 

 

 

Onze vrienden
 • AVAAZ-logo.pngAvaaz  is een activistische community die ondersteunt om zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden en mensen te mobiliseren om verandering te brengen.

 • 350VT-logo.png350.orgis een klimaatbeweging die in 188 landen burgers informeert en ondersteunt om hun stem te laten horen richting overheid en politiek rondom het belang van klimaatverandering. De naam komt van het streven omhet CO2 gehalte in de lucht onder de 350 ppm te krijgen.

Back To Top
Nieuws

 

FAQ
 • Van onze Fairtrade leveranciers horen we al jaren dat de opwarming van de aarde hen rechtstreeks bedreigt. Hun oogst hangt sterk af van het weer, en dus het klimaat. Geen oogst? Dan zijn er ook geen ingrediënten voor ons (h)eerlijke ijs. Maar het gaat voor ons verder dan dat! De klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor de meest arme landen op onze planeet, die juist de minste middelen hebben om zich aan te passen aan een steeds warmer wordende wereld. Het is dan ook een kwestie van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

   

 • Het is echt. Het gebeurt nu. Voor ons draait het niet alleen om bedreigde ijsberen en smeltende ijskappen, het gaat om mensen en sociale en economische rechtvaardigheid. Want als we niet uitkijken zijn het de armste en meest kwetsbare landen die de hoogste prijs betalen voor de opwarming van de aarde. Afspraken zijn gemaakt, en iedereen zal zijn best moeten doen om zich aan het Akkoord van Parijs te houden.  

   

 • Jawel! Net zoals elk bedrijf stoten wij broeikasgassen uit tijdens onze activiteiten. Om onze ingrediënten, in het bijzonder zuivel, te produceren maken we gebruik van landbouw. Trucks transporteren ons ijs, diepvriezers houden het bevroren. Voor het produceren en vervoeren  stoten per pint bijna 1 kg. aan CO2 equivalent uit. Hier kun je daar meer over lezen.

 • We hebben over de jaren hard gewerkt om onze uitstoot te verminderen. Onze fabriek loopt op groene stroom en we hebben een biovergister geïnstalleerd die restijs omzet in biogas . We hebben geholpen om te pionieren met technologie voor HFC- vrije vriezers samen met Greenpeace

  Maar voor de duidelijkheid: dat is niet genoeg en er moet nog meer gedaan worden. Daarom hebben we ook ambitieuze doelstellingen om onze impact verder te verminderen

   

 • If it's melted it's ruined: dat geldt voor ons ijs, en voor de planeet. 

  We proberen continu onze impact te verminderen, groene energie te gebruiken, en wat we niet kunnen verminderen compenseren we door het investeren in herbebossingsprojecten en als een van de weinige bedrijven heffen we een interne CO2 tax. We pionierden enkele jaren geleden met het eerste HFC- vrije vriezers, en met een onze biovergister in Hellendoorn. Maar we weten ook dat dat niet genoeg is en dat we meer moeten doen. Tegen 2025 willen we 40 procent van ons energieverbruik verminderen- niet alleen in onze eigen fabrieken maar ook in naam van onze leveranciers en consumenten, dus gemeten van koe tot horentje. Sinds kort werken we daarvoor samen met het Science Based Targets Initiative, opgezet door de VN, het World Resource Institute en het Wereld Natuur Fonds. Op hun site kun je onze commitments inzien. 

   

 • Wij maken voortdurend aanpassingen om onze milieu impact te verminderen. Dat doen we concreet door 1) ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot te reduceren, bijvoorbeeld met de GreenEnergy systemen in de fabriek, 2) hernieuwbare energiebronnen in te schakelen en 3) de overige uitstoot te compenseren.

  Enkele van onze projecten:

  2002: We startten met CO2-compensaties in de fabriek in Amerika

  2004: Eerste Levenscyclusanalyse ( LCA)- van koe tot hoorntje in de VS en Europa.

  2007: Start met CO2-compensatie en herbossingsprogramma voor onze Fairtrade boeren in samenwerking met PUR 

  2008: Partnerschap met Greenpeace USA om EPA-goedkeuring te krijgen voor vriezers zonder fluorkoolwaterstoffen (HFC).

  2014: Lancering van Chunkinator in onze fabriek in Hellendoorn. De biovergister zet rest-ijs om in biogas! 

  2015: Lancering van de interne CO2 tax.

  2016: Fabriek in Nederland loopt op groene energie

  2018: Lancering van de eerste drie Non-Dairy smaken op basis van amandelmelk.

   

  Enkele van onze campagnes en andere projecten:

  2002: Lancering van One Sweet Whirled in de VS, campagne in samenwerking met Dave Mattews Band om onze fans bewust te maken van de klimaatproblematiek (dat was toen heel innovatief!).

  2005: Lick Global warming campagne in de VS.

  2005: Oprichting Climate Change College Europa samen met het Wereld natuur Fonds, waarbij we studenten lieten kennismaken met experts op het gebied van klimaatverandering,

  2015: Wereldwijde lancering Save Our Swirled Campagne met Avaaz om te vragen om een ambitieus klimaatakkoord tijdens de COP in Parijs. 

  2015: Lancering van de campagne Scoop for the Great Barrier Reef  in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds om Australiërs te vragen hun politici aan te sporen het Great Barrier Reef beter te beschermen. 

  2018: Lancering van de ‘Renewable is Doable’ campagne samen met 350.org Australie om politici te vragen te investeren in hernieuwbare energie

Back To Top