20 en meer: landen waarin er vrijheid is om te trouwen met wie je wilt

26 juli 2016

 

Marriage Equality.jpg

Het is een spannende tijd om je in te zetten voor rechten en huwelijkse gelijkheid voor de LGBT-gemeenschap. We staan in het midden van een wereldwijde maatschappelijke verschuiving naar verbeterende acceptatie van partners van hetzelfde geslacht. En de status-quo is snel aan het veranderen. Van de 20 landen die het huwelijk met partners van hetzelfde geslacht erkennen, hebben 10 dat in de laatste vier jaar gedaan.

In de Verenigde Staten kwam de goedkeuring van huwelijkse gelijkheid in juni 2015 door het Amerikaanse Hooggerechtshof tot stand. Dit gebeurde door de grote maatschappelijke verschuiving en support voor de vrijheid om te houden van wie je houdt. Het is geweldig om te zien dat over de hele wereld de nationale wetgeving geleid wordt door de meningen van de burgers. Dit gebeurt steeds meer en het wordt steeds duidelijker, huwelijkse gelijkheid is aan een opmars begonnen! Laten we naar het internationale landschap kijken. Er is namelijk heel veel waar we blij van worden!

Nederland

In Nederland waren wij de eersten. Dit succes kwam niet over een nacht ijs. In plaats daarvan begon het rustig met een reeks van anti-discriminatie wetten begin 1983, een maatschappelijke partnerschapswet in 1998 waarin veel van dezelfde rechten aangeboden werden, en tenslotte in 2001 de echte huwelijkse gelijkheid. Super n’ice: er kwam extra support uit onverwachte hoek van de Nederlandse katholieken. Zij zijn een van de meest progressieve katholieken in de wereld.

netherlands-779.jpg (COC Nederland boat на Amsterdam Canal Parade 2014)

Parade ter ere van de Nederlandse wetgeving.

België

De weg naar vrijheid om te trouwen met wie je wilt, begon in België met een wetsvoorstel in 1995. Dit wetsvoorstel wilde een juridisch kader voor ongehuwde gescheiden paren. Verschillende politieke partijen werkten samen om in 2003 de burgerrechten uit te breiden tot volwaardige vrijheid om te trouwen met wie je wilt.

Spanje

Nadat het Spaanse parlement huwelijkse gelijkheid in 2005 goedkeurde, zei de Spaanse minister-president José Luis Rodríguez Zapatero: "We waren niet de eerste, maar ik weet zeker dat we niet de laatste zullen zijn. Na ons volgen er nog vele andere landen,... gedreven door twee niet te stuiten krachten: vrijheid en gelijkheid." In 2012 bevestigde het Spaanse Hof de grondwet voor alle Spanjaarden en legale inwonenden.

Zapatero-779.jpg (56821030)

Minister-president Zapatero

Canada

In 2005 volgende de regering van Canada de mening van vele provincies en territoria en stelde een sekseneutrale definitie van het huwelijk in. Premier Paul Martin verklaarde, "We zijn tot het besef gekomen dat institutionele maatschappelijke unies — het aanhouden van een "gescheiden maar gelijke" benadering— zou ingaan tegen de bepalingen van de gelijkheid van de [Canadese Charter of Rights and Freedoms]. Wij hebben bevestigd dat uitbreiding van het recht van burgerlijke huwelijken voor homo's en lesbiennes op geen enkele manier inbreuk maakt op religieuze vrijheden."

Zuid-Afrika 

In 2006 was Zuid-Afrika het eerste Afrikaanse land dat een huwelijk met partners van hetzelfde geslacht erkende. Het Zuid-Afrikaanse Constitutional Court gaf het parlement een jaar om de huwelijkse gelijkheidswet rond te maken. Het wetsvoorstel werd in het parlement met een overweldigende meerderheid aangenomen.

south-africe.jpg

Huwelijksfoto uit Zuid-Afrika. Bron.

Noorwegen

Sinds 1 januari 2009 sloot Noorwegen aan bij de andere landen die gelijke rechten aanbieden aan partners van hetzelfde geslacht. Minister van Jeugd- en Gelijkstellingszaken Anniken Huitfeldt zei: “de nieuwe wet zal het huwelijk als een instituut niet verzwakken. In tegendeel, het zal het versterken. Het huwelijk wordt niet minder waard omdat meer mensen er aan deel kunnen nemen.”

Zweden

Zweden zat dicht op de hielen van buurland Noorwegen. Het Zweedse parlement verving in het voorjaar van 2009 de maatschappelijke unies met het recht om te trouwen. De Zweedse Kerk sloot zich bij de regering aan.

Portugal

In 2010 vond zowel de bekrachtiging van een wet die een einde maakte aan de uitsluiting van partners van hetzelfde geslacht plaats en een steun door de Constitutional Court voor deze wet. Het was een beslissende overwinning voor de Portugese strijders voor gelijke rechten.

 

IJsland 

Het parlement van IJsland stemde in 2010 unaniem voor een wijziging van de definitie van het huwelijk om "man en man, vrouw en vrouw" op te nemen. Een jaar daar voor, koos het eiland ’s werelds eerst openlijke homoseksuele staatshoofd!

Siguroardottir.jpg

Jóhanna Sigurðardóttir voormalig minister-president van IJsland. 

Argentinië

2010 was een belangrijk jaar voor de strijders voor de vrijheid om te trouwen. Argentinië was het eerste Latijns-Amerikaanse land dat gelijke rechten en bescherming bood voor partners van hetzelfde geslacht, inclusief het recht om te trouwen en te adopteren.

Denemarken

Denemarken volgde iets later dan zijn Scandinavische buren, en legaliseerde het homohuwelijk in 2012. Maar, Denemarken was wel het eerste land dat partners van hetzelfde geslacht dezelfde juridische en fiscale rechten als gehuwde stellen gaf via een geregistreerd partnerschap. Ze deden dat al sinds 1989!

Brazilië

Brazilië is goed op weg naar de vrijheid om te trouwen met wie je wilt. Zelfs voordat een vonnis in 2013 het een recht voor alle burgers maakte. De afgelopen jaren werd er een lappendeken van wetgevingen gemaakt op zowel nationaal als regionaal niveau. Hierin werd ook de LGBT-gemeenschap opgenomen. De uitspraak van 2013 maakt een einde aan de verwarring en geeft gelijke rechten en bescherming aan alle Brazilianen die willen trouwen.

brazil.jpg

Huwelijkse gelijkheid demonstranten vieren feest in Rio. Bron. 

Frankrijk

De Franse National Assembly kreeg hun wet voor het toekennen van de vrijheid om te trouwen voor al hun burgers er gemakkelijk door. President François Hollande ondertekende de wetgeving in mei 2013. Vive la France!

Uruguay

Het komt misschien tot een verrassing dat katholieke Latijns-Amerikaanse landen voorstanders zouden zijn van huwelijke gelijkheid, maar het wordt steeds duidelijker dat Latijns-Amerika een voorloper is. In de nazomer van 2013 kwam Uruguay met een sekseneutrale definitie van het huwelijk.

Nieuw Zeeland

Om wijzigingen door te kunnen voeren heb je niet allen open-minded wetgevers nodig, maar ook leiderschap van staatshoofden. Dat was het geval in Nieuw-Zeeland waar het parlement het wetsvoorstel goedkeurde en minister-president John Key deze in augustus 2013 snel ondertekende. Minister-president Key was een actieve voorstander tijdens het hele wetgevingsproces.

Verenigd Koninkrijk

De Koningin van Engeland zette haar stempel van goedkeuring op de wetgeving die in 2013 gemakkelijk door het Britse Lagerhuis en Hogerhuis aangenomen werd. Schotland volgde snel en nu vinden er door heel het Verenigd Koninkrijk huwelijken plaatsen tussen partners van hetzelfde geslacht.

Luxembourg

Het duurde Luxemburg langer om zich bij de andere Europese landen te voegen met de in 2014 ingevoerde wet die huwelijkse gelijkheid ondersteunt. Maar na dat dat recht werd vastgelegd in de wet in 2015, werd de Luxemburgse minister-president de eerste leider uit de EU die trouwde met een partner van hetzelfde geslacht.

Finland

In Finland is pas sinds kort een wetsvoorstel aangenomen dat het homohuwelijk toestaat. Terwijl de wet nog niet definitief aangenomen is, is Finland het 12e land van de Europese Unie die de LGBT-gemeenschap het recht geeft om te trouwen. De parlementaire stemming in Finland was het gevolg van een burgerinitiatief! De Finse Lutherse kerk ondersteunt ook deze wet.

Ierland

In 2015 werd Ierland het 10e land waarin de meerderheid van de katholieke bevolking huwelijkse gelijkheid goedkeurt. En het kwam voort uit een volksreferendum, wat betekent dat het volk het eiste.

Verenigde Staten

Na jaren en jaren van strijd, kunnen Amerikanen vanaf 2015 eindelijk zeggen dat ze in een land wonen waar het federaal legaal is om te trouwen met diegene van wie je houdt.

Wie volgt?

In Mexico hebben paren van hetzelfde geslacht de vrijheid om te trouwen in drie van de 31 Staten (een beetje zoals in de VS een paar jaar geleden), terwijl landen zoals Slovenië, Columbia en Australië ermee bezig zijn. Zij vormen een groeiende lijst van landen waarvan de rechtbanken of wetgevers grote stappen maken richting toetreding tot de eerste 20 landen. In de VS heeft het Hooggerechtshof ingestemd met huwelijkse gelijkheid op federaal niveau. Dat is een belangrijke doorbraak dat veel hoop en motivatie moet geven voor voorstanders van huwelijkse gelijkheid in de hele wereld.

Ben & Jerry's blijft zijn stem geven aan de wereldwijde oproep voor gelijke rechten.