Wat is een COP eigenlijk?

10 november 2016

CMP, SDG, CO2, BKG... Als het om klimaatverandering gaat, is het lastig om de verschillende afkortingen en termen uit elkaar te houden. Het is bijna net zo lastig als het kiezen tussen je twee favorieten smaken Half Baked en Chocolate Fudge Brownie.

Maar een term die de komende tijd vaak voorbij zal komen is COP (Conference of the Parties), misschien wel een van de meest cruciale afkorting in de strijd van klimaatverandering de komende jaren. Op de COP21, vorig jaar in Parijs, werden wereldleiders het eindelijk eens over de route naar een veilig klimaat voor de toekomst. Nu moeten de landen de daad bij het woord voegen en eindelijk in actie komen!

Wat is een COP eigenlijk?

Een Conference of the Parties (Conferentie van de Partijen) is het bestuursorgaan van een internationaal verdrag. De "COP" verwijst naar alle betrokken partijen en het beslissing makende proces om de afgesproken regels te beoordelen en na te komen. Dat is een nerdie manier om te zeggen dat het een onderhandeling is tussen belangrijke mensen in pakken.

Dit jaar is Marrakech (Marokko) gastheer van de 22e UNFCCC (een andere spannende afkorting voor United Nations Framework Convention on Climate Change of in het Nederlands het Framewerk van de Verenigde Naties over klimaatverandering) COP, of COP22. Sinds COP21 in december 2015, hebben wereldleiders en de grootste carbon-uitstotende landen hun krachten gebundeld en het Akkoord van Parijs getekend, waardoor dit het meest drukke COP ooit wordt. 

 

Hoe kan de COP onze klimaat-ellende oplossen? 

De resultaten uit de vorige COPs met het ‘juridisch bindend’ maken van emissiebeperkende afspraken waren vrij troebel (zoals je kunt verwachten van ‘bindend’ wanneer je het hebt over bijna 200 verschillende landen). Maar sinds de historische COP21, waar 196 landen samen het Akkoord van Parijs ondertekenden, ziet het er toch rooskleurig uit.

Zodra de overwinningsvreugde van COP21 wat zakte, leerden we dat de toezegging om uitstoot te beperken en de mondiale temperatuur te behoeden voor een stijging van 2° C alleen nog maar het begin was. Het Akkoord van Parijs heeft twee belangrijke pijlers: 55 landen die samen 55% van de wereldwijde uitstoot produceren moeten de overeenkomst bekrachtigen — en beiden moet gedaan zijn voordat het tot uiting komt en juridisch bindend wordt.

 

Is er vooruitgang geboekt sinds COP21? 

Is er vooruitgang geboekt sinds COP21?

Ja zeker! Vanaf 26 September 2016 hebben 61 landen het Akkoord van Parijs geratificeerd. De potentiele ‘genezende’ gevolgen hiervan blijken groot, omdat 48% van de wereldwijde uitstoot vanuit deze landen komt. En leiders van de landen die verantwoordelijk zijn voor een extra 12% van de uitstoot, hebben beloofd de overeenkomst tegen het einde van dit jaar te bekrachtigen. Houd hier de vooruitgang in de gaten.

 

Wat is het doel van COP22?

COP22 is een direct vervolg op de zeer belangrijke toezeggingen die in het Akkoord van Parijs gedaan zijn. Vertegenwoordigers van de 197 landen die deel uitmaakten van het Akkoord van Parijs zullen klimaatactieplannen concreter vorm gaan geven.

COP22 is ook gastheer van de eerste grootschalige conferentie over technische oplossingen. Deze conferentie is gericht op het brainstormen over innovatieve technische oplossingen en wereldwijde co-creatie. Dit alles zonder de druk van gouvernementele onderhandelingen en formele overeenkomsten.

 

Wat kan jij doen om de COP te beïnvloeden? 

Wat kan jij doen om de COP te beïnvloeden?

Zelfs met de geweldige vooruitgang die we zien, zien we dat er met het klimaatbeleid in het Verenigd Koninkrijk & Ierland enkele stappen terug gedaan worden. Dit laat weer eens zien hoe belangrijk het is dat we druk blijven uitoefenen op onze leiders, zodat de toezeggingen die zij gedaan hebben daadwerkelijk uitgevoerd worden.  

Het is aan ons om te blijven strijden voor klimaatactie en ervoor te zorgen dat onze leiders zich inzetten voor 100% hernieuwbare energie in 2050.