Hoe Ben & Jerry’s tegen opwarming van de aarde strijdt

13 december 2016

Door de jaren heen, hebben we bij Ben & Jerry’s hard gewerkt om de ecologische voetafdruk van ons bedrijf te verminderen. In 2002 begonnen we met het verkleinen van onze fabriek CO2-voetafdruk met onze partner NativeEnergy. En in 2007 hadden we onze eerste wereldwijde campagne tegen opwarming van de aarde in samenwerking met de Dave Matthews Band. We hebben vroeg en vaak geïnvesteerd in de energie-efficiëntie van onze productiefaciliteiten, distributieketen en Scoop shops om onze CO2-voetafdruk te verminderen.

We hebben onlangs onze geüpdatete analyse van de levenscyclus van onze producten afgerond. Hierin wordt duidelijk hoeveel kooldioxide-uitstoot er in elke fase vrijkomt. Van de boerderij tot aan het ijs dat in pints wordt verpakt. We gebruiken de resultaten om een stappenplan te maken hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Pint voor pint.

Wij spelen ook een belangrijke rol in de ondersteuning van het Sustainable Living Plan (USLP) programma van onze moedermaatschappij Unilever. Het USLP is onderdeel van Unilever’s doel om de wereldwijde leider te zijn van een schone energie-economie. Het is een blauwdruk voor duurzame groei, dat gericht is op het verdubbelen van het bedrijf, terwijl haar ecologische voetafdruk afneemt. Hiermee vergroten we de positieve sociale gevolgen.

Unilever koopt voor al haar Amerikaanse locaties al 100% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen door middel van hernieuwbare energie certificaten (RECs). Hierdoor kan ook gebruik gemaakt worden van energie uit hernieuwbare bronnen van derden. Unilever neemt zich voor om wereldwijd 100% schone energie te gebruiken in 2020. Dit doen ze door gebruik te maken van een mix van 50% eigen opgewekte energie en 50% door derde partijen.

Hier zijn vijf extra dingen die Ben & Jerry's doet om klimaatverandering tegen te gaan:

 

De Chunkinator

biovergister-cow-779.jpg

In onze fabriek in Hellendoorn hebben we een magische machine staan: de Chunkinator. Deze machine zet de bijproducten van het ijs om in energie. De kracht van deze tank komt van de 24 miljard ongemodificeerde micro-organismen die het afval en afvalwater transformeren tot biogas dat weer in de fabriek wordt gebruikt. De Chunkinator maakt genoeg energie om meer dan 16 miljoen pinten Ben & Jerry’s ijs mee te kunnen maken!

 

Mest scheiden
manure-779.png

Geloof het of niet, bij klimaatverandering spelen ook koeien een rol. Het gas en de mest die ze produceren zorgt voor een grote hoeveelheid ozonafbrekende methaan. Met ons gezamenlijk project met Green Dream Farm en NativeEnerg hebben we een systeem gemaakt waarmee we de hoeveelheid methaan dat in de atmosfeer komt enorm kunnen verminderen. We schatten dat we in 10 jaar tijd, de vervuilende hoeveelheid van 5.000 auto’s die in een jaar op de weg rijden kunnen besparen. Het is nog een pilot, maar we hopen dat we het ook op onze andere Ben & Jerry’s Caring Dairy boerderijen kunnen gebruiken.

 

Herbebossing

vanilla-plantation-779.jpg (plantation of vanilla)

We geven veel om onze leveranciers, landbouwers, hun families, hun land en hoe onze ingrediënten hun leven beïnvloeden. Naast onze werkzaamheden met Catholic Relief Services en het Sustainable Food Lab, zijn we laatst een partnerschap aangegaan met Pur Projet. Hiermee willen we mogelijkheden onderzoeken voor onze vanille boeren. Het project werkt samen met coöperatieve boeren om inheemse bomen te herstellen om erosie te verminderen, schaduw te bieden aan vanille gewassen en gediversifieerde landbouwprojecten op te starten.

 

Schonere, groenere vriezer

cleaner-greener-freezer.png

Gewone koeling is op basis van fluorkoolwaterstoffen (HFC's) — een van de meest voorkomende en schadelijke broeikasgassen. Ben & Jerry’s is het eerste bedrijf in de VS die met koelmiddelen op basis van koolwaterstof test. Dit wordt in Europa al op grote schaal gebruikt. Het begon allemaal in 2008, toen we samen met Greenpeace een Cleaner, Greener Freezer lanceerden. Deze vriezers zorgen er niet alleen voor dat het ijs gekoeld wordt met behulp van aardevriendelijk koolwaterstoffen. Ze zijn ook nog energie-efficiënter dan HFC. Dat is een win-win situatie!

 

Activisme & Advocacy

climate-marchers-779.jpg

 

Ben & Jerry’s basis bestaat uit de sociale missie en we hebben gestreden voor verschillende onderwerpen, van huwelijkse gelijkheid tot GMO-labelen en milieubescherming. Of het nu meelopen in de People’s Climate March vorig jaar september is, of het oproepen van onze fans in meer dan 35 landen om hun leiders een duwtje in de rug te geven om iets te gaan doen aan klimaatverandering. We worden gelukkig omringd door een hele mooie groep mensen vol passie.