Geen smoesjes, luister naar de jongeren!

De stem van jongeren doet ertoe, maar hun mening nog veel meer!

28 maart 2017

BJ_Binnenhof_geensmoesjes.jpg

 

Beste 150 Kamerleden,

 

Jongeren hebben de toekomst en het is belangrijk dat ze hierover meebeslissen. Daarom hebben we de afgelopen weken samen met jongerenorganisaties IZI Solutions en de Nationale Jeugdraad ons best gedaan om de democratie naar de jongeren toe te brengen voor de verkiezingen op 15 maart. Want democratie werkt alleen als iedereen meedoet.

 

Mede door onze inzet zijn er op elf nieuwe MBO-locaties in de drie grote steden stembureaus gerealiseerd. Van acht andere MBO-scholen hebben we de toezegging gekregen dat zij dit voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen realiseren. Dat zijn mooie resultaten, maar we willen meer. Meer opleidingsinstituten die het stembureau naar de jongeren brengen en zo de democratie toegankelijker maken.

 

Opkomen voor wat jongeren belangrijk vinden en naar hen luisteren is belangrijk. Dat hebben jullie de afgelopen weken zeker gedaan: jullie zijn met hen in debat gegaan, hebben hun toekomst zorgen aangehoord en hebben hun beloftes gedaan. Maar opkomen voor jongeren is meer dan één keer in de vier jaar hun stem te vragen. Het is aan jullie om je in te blijven zetten voor hun belangen, want de toekomst is van hen. Juist de komende tijd willen wij jullie meegeven: laat de stem van jongeren niet verloren gaan!

 

Dit is eigenlijk pas het begin: de stem van de jongeren doet er toe, maar hun mening nog veel meer! De kloof tussen politici en jongeren moet kleiner worden en jullie zijn nu aan zet om te zorgen dat dit gebeurt. Waar de jongeren voor staan en wat zij belangrijk vinden, kunnen ze je zelf vertellen. Een ding is zeker: jongeren houden écht níet van smoesjes!

 

Beste politici, jullie hebben de jongeren in campagnetijd opgeroepen om voor jullie te stemmen. Stemmen jullie nu ook voor hun belangen?

  1. Afgelopen vier jaar was de economie het allerbelangrijkste thema. Maar economische groei is niet op alles het antwoord. Juist nu moeten we zorgen dat we met elkaar bouwen aan een Nederland waar iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen, door onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken en op te komen voor gelijke kansen.
  2. Er is meer dan economische groei alleen: Nederland moet snel verduurzamen om zich te kunnen houden aan de afspraken die er in Parijs zijn gemaakt. Schuif de verantwoordelijkheid voor een duurzamer Nederland niet weer door naar een volgende generatie.
  3. Zet je in voor een Nederland waarin iedereen kan zijn die hij of zij wil zijn, en waarin vooroordelen en angst geen plaats krijgen.

Wij blijven ons voor de belangen van jongeren inzetten, doen jullie dat ook?

 

Beste politici, de jongeren rekenen op jullie! Dus #geensmoesjes; jullie zijn aan zet.

 

Groeten van

Ben & Jerry’s en IZI Solutions