CO2-beprijzing: welke landen doen het goed en welke niet?

27 juni 2017

 

4301-marshall-islands-sos-779x400.png

Een hele pint Ben & Jerry's in één keer opeten voelt misschien wel als pure verwennerij, maar als je dit te vaak doet zonder te sporten dan merk je dat uiteindelijk in je taille. Dat is namelijk een kwestie van oorzaak en gevolg en kun je maar beter gewoon accepteren.

Eigenlijk is het goed dat ons lichaam zo reageert, omdat het ons op deze manier beschermt tegen al dat lekkers. Als we het hebben over de vervuiling in de atmosfeer, zijn de oorzaken en gevolgen verre van zwart-wit. In tegenstelling tot de duidelijke gevolgen na het eten van te veel ijs, zijn bij CO2-uitstoot en andere vervuilende stoffen de oorzaken en gevolgen niet zo duidelijk zichtbaar. Hierdoor zijn er behoorlijk wat vervuilers waarvan we de gevolgen niet meteen door hebben!

 

Van calorieën naar CO2

Er is één grote vervuiler die constant in beeld is, namelijk de uitstoot van CO2. CO2-uitstoot is overal om ons heen: van kolencentrales tot uitlaatpijpen. Degene die van deze uitstoot profiteren hebben zelf weinig last van de consequenties, terwijl het toch echt een groot impact heeft op klimaatverandering. Door een prijs te hangen aan de uitstoot van CO2, geven we een belangrijk signaal af aan de fossiele brandstofbedrijven, namelijk: ons klimaat is geen melkkoe!

Overheden kunnen de inkomsten van deze heffing dan weer gebruiken om te investeren in schone energie, gemeenschapsontwikkeling of andere dingen. Zo ontstaat er een win-win situatie voor iedereen! Wij zijn dan ook een groot fan van CO2-beprijzing, en hebben binnen ons bedrijf ook een CO2-heffing.

De CO2-heffing is maar één manier om een prijskaartje te hangen aan CO2-uitstoot, er zijn natuurlijk meer opties, zoals het emissiehandelssysteem (we gaan er hier niet verder op in, maar kijk deze fantastische video maar eens, daarin wordt alles goed uitgelegd). Vorig jaar brachten de diverse CO2-heffingsprogramma's wereldwijd meer dan 50 miljard dollar in de staatskassen!

 

Kom nu in actie!

Teken de petitie voor schone energie!

 

Betalen vervuilers in jouw land hiervoor de rekening?

In een verhelderend rapport door de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) worden 41 landen gerangschikt op basis van maatregelen die zij nemen op het gebied van CO2-beprijzing en het aanpakken van vervuilers. Zoals je kunt verwachten, doen sommige landen het beter dan andere. We geven een korte uitleg van landen die hun vervuilers het meeste laten betalen:

 

Nederland

Het zal klimaatfanaten niet verbazen dat wij in Nederland de lijst aanvoeren met ons ambitieus klimaatbeleid. Met een prijs van €54,63 per ton CO2-uitstoot voeren we als land een agressief CO2-prijsbeleid. Anderen landen kunnen hier niet tegenop. 

 

Scandinavië

We kennen allemaal hun progressieve reputatie, dus is het niet gek dat de Scandinavische landen bovenin de lijst te vinden zijn. Denemarken gaat aan kop met een CO2-prijs van € 47,4 per ton, gevolgd door Noorwegen met € 46,74, Zweden met € 30,66 en Finland als laatste met € 23,74 per ton.

 

Zwitserland

Een land dat niet alleen bekend is om zijn heerlijke chocolade, stijlvolle horloges en tennissers van wereldklasse, maar ook om zijn competitieve aanpak als het om CO2-heffing gaat. Met een prijs van € 31,47 per ton CO2 hoort het wereldwijd bij de kopgroep.

 

Canada

Hoewel Canada het in vergelijking met Europa niet goed doet, is hun CO2-prijs van € 3,38 per ton toch nog bijna vijf keer zo hoog als die van de VS. Maar er zijn plannen om hier verandering in aan te brengen door de invoering van een landelijke CO2-heffing in 2018. Yiihaa Canada!

De hekkensluiters

Het zal vast niemand verbazen dat de grootste twee vervuilers ter wereld de lijst afsluiten, in de hoop dat het niemand opvalt. Maar we zien jullie wel, Amerika en China! Ondanks het feit dat 38% van de wereldwijde broeikasgassen-uitstoot door deze landen wordt veroorzaakt, is er in Amerika een superlage CO2-prijs van maar € 0,76 per ton. In China ligt deze iets hoger op een treurige € 1,55. Deze CO2-beprijzing kunnen we  natuurlijk niet serieus nemen, want het is een belasting die de consument bij de benzinepomp betaalt. Net als andere heffingen trouwens. Daarom vinden we het ook zo'n briljant idee dat de VS zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs.

 

Kom nu in actie!

Teken de petitie voor schone energie!

 

Staat je land niet in deze lijst? Lees dan hierhet volledige rapport.

 

Als je het geld hebt, laat het dan ook rollen!

Overal ter wereld worden er door overheden maatregelen genomen om vervuilers aan te pakken. In landen die hierin voorop lopen denken ze nogal verschillend over de besteding van de inkomsten uit de CO2-heffing. In British Columbia, Canada, waar in 2008 een CO2-heffing werd geïntroduceerd, worden de opbrengsten gebruikt om vennootschaps- en inkomstenbelasting te verlagen. In Europa wordt het merendeel van de inkomsten ingezet om initiatieven op het gebied van schone energie en klimaatvriendelijke projecten te steunen. In het altijd toekomstgerichte Californië gaat het geld naar programma's die gericht zijn op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een kwart van de opbrengsten moet uitgegeven worden aan de ontwikkeling van achtergestelde gemeenschappen.

 

Betalen voor vervuiling

Waar de opbrengsten ook voor worden gebruikt, één ding is duidelijk: we kunnen niet zomaar blijven doorgaan met het uitstoten van CO2 zonder aandacht te besteden hebben voor de gevolgen op het klimaat. Dit heeft namelijk een enorme impact op ons milieu en vroeg of laat zullen we hiervoor allemaal een prijs betalen!

De CO2-heffing is een stap in de goede richting, maar op lange termijn zien we de uitstoot natuurlijk liever helemaal verdwijnen! Laten we er daarom samen voor zorgen dat we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en eis van onze wereldleiders at ze tegen 2050 overgaan op 100% schone energie!

Kom nu in actie!

Teken de petitie voor schone energie!