Together for refugees:
belangrijke begrippen

2 augustus 2017

 

BenJerry_book_fb.jpg

 

Je zei Cookie Dough ijs, maar bedoelde Chocolate Fudge Brownie of bedoelde Caramel Chew Chew maar zei eigenlijk Strawberry Cheesecake. Het is allemaal ijs, maar het ene zeggen terwijl je het andere bedoelt, is verwarrend. Ditzelfde geldt voor termen rondom migratie. Door het op te delen in kleinere chunks wordt het wat overzichtelijker, daarom hebben we er een aantal op een rijtje gezet. 

 

Wanneer ben je een migrant?

Migratie betekent 'verhuizen' naar een andere plek. Het verhuizen tussen verschillende landen, noem je immigratie en emigratie. Iedereen die tijdelijk in een ander land woont dan waar hij of zij vandaan komt, heet migrant. Of je nu een expat bent, student, huisvrouw/-man of werkzoekende, en om welke reden je ook bent verhuisd. 

Vluchtelingen zijn ook migranten, maar niet iedere migrant is een vluchteling. Snap je ‘m nog? 

 

Wanneer ben je een vluchteling?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Dat kan zijn om zijn/haar godsdienst, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of omdat iemand tot een bepaalde etnische of sociale groep behoort. In het eigen land krijgt hij/zij geen bescherming tegen de vervolging. 

 

Het Vluchtelingenverdrag

Het Vluchtelingenverdrag is ook vandaag nog erg belangrijk voor de bescherming van vluchtelingen. Dit verdrag bepaalt namelijk dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben. In het verdrag is een definitie opgenomen van 'vluchteling'.

Het Vluchtelingenverdrag is in 1951 kort na de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Het was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die waren gevlucht door gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In dat jaar ondertekenden ruim 100 landen het Vluchtelingenverdrag. Inmiddels zijn er meer dan 150 landen aangesloten, waaronder uiteraard ook Nederland.

 

vluchtelingen_woordenboek.jpg

 

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Het land waar asiel wordt aangevraagd, gaat dan na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure. Wanneer de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad gevaar loopt in het land van herkomst, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment is hij een vluchteling. 

 

Wanneer ben je een uitgenodigde vluchteling?

De meeste vluchtelingen trekken naar buurlanden en komen daar terecht in grote vluchtelingenkampen. Ze leven daar onder erbarmelijke en vaak onveilige omstandigheden. Wanneer de situatie voor vluchtelingen uitzichtloos is, zij extra gevaar lopen of kampen met een complexe medische aandoening of handicap, komen zij in aanmerking voor hervestiging naar een ander land.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, selecteert deze zogenoemde 'uitgenodigde vluchtelingen' en draagt ze voor aan de Nederlandse overheid. Deze vluchtelingen hoeven bij aankomst geen asielprocedure te doorlopen en worden direct in een gemeente gehuisvest. Op dit moment voeren wij samen met VluchtelingenWerk Nederland campagne om een gezamenlijke Europese wet rondom hervestiging aan te nemen voor de meest kwetsbare vluchtelingen

 

Zo. Tot zover de stoomcursus. Nu is het tijd voor een break. Om meer te lezen over onze campagne rondom vluchtelingen, kijk hier!