Actievoorwaarden

Win een ‘Ben & Jerry’s goodie bag'

 1. De winactie is open voor inwoners van Nederland. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Ben & Jerry’s en Unilever of mensen die op een andere manier verbonden zijn aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.

 2. Om kans te maken, moet je uiterlijk 17 december 2017, 23:59 uur de Ben & Jerry's enquête ingevuld hebben en je e-mailadres achter hebben gelaten in het formulier. Ben & Jerry's heeft het recht de actie eerder stop te zetten.
 3. Er worden geen inzendingen van agencies, derde partijen en georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer in behandeling genomen. Incomplete inzendingen worden niet geaccepteerd. Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien ze voldoen aan alle voorwaarden.
 4. Ben & Jerry’s is niet verantwoordelijk indien inzendingen verloren, beschadigd of niet op tijd ingediend kunnen worden als gevolg van een netwerk, computer hardware of software problemen van welke aard dan ook. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst en dus inzending.
 5. In totaal worden er vijf (5) winnaars willekeurig geselecteerd. Alle winnaars worden per e-mail geïnformeerd.
 6. De winnaars moeten hun prijs binnen 48 uur na de kennisgeving claimen. Als de prijs niet opgeëist is binnen deze tijd, komt het te vervallen en behoudt Ben & Jerry’s het recht om een andere winnaar te selecteren volgens de regels van de promotie.
 7. De prijs is een goodie bag gevuld met Ben & Jerry's goodies.
 8. In het geval van een geschil is de beslissing van de promotor definitief.
 9. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor de prijs te vervangen voor een alternatief van een gelijke of hogere waarde. Hierover zal verder niet gecorrespondeerd worden.
 10. Door deelname aan de promotie accepteren alle deelnemers de regels en het verstrekken van hun persoonlijke gegevens voor de administratieve verwerking en andere doeleinde waarmee de deelnemer ingestemd heeft. Alle inzending instructies maken deel uit van de regels.
 11. Deze actievoorwaarden en elk geschil dat hieruit voort kan vloeien of hiermee verband houdt (of een dergelijk geschil of probleem contractueel of niet-contractueel van aard zijn, zoals onrechtmatige vordering van de prijs, schending van de wet of andere vorderingen) worden bewaakt en geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht. Deelnemers accepteren hierbij de onherroepelijke uitspraak van de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechtshoven om welk geschil of vraagstuk te beslissen.
 12. De promotor en verwerking: Ben & Jerry’s NL.