Ben & Jerry's strijdt voor klimaatrechtvaardigheid, scoop voor scoop

We support climate action and the global fight for climate justice

We houden van ijs net als van onze poolkappen: niet gesmolten. Helaas heeft de klimaatcrisis andere plannen. Het verstoort onze planeet en onze levens in dramatische manieren- en als we nu niets doen, verliezen we ook enkele van onze favoriete ingredienten zoals cacao, vanille en koffie! Dat is waarom we ons deel willen doen om de klimaatcrisis af te wenden.

Bij Ben & Jerry's willen we onze CO2 uitstoot van zuivel halveren in de komende tien jaar, terwijl we tegelijkertijd onze boeren willen helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen op een manier dat de koeien gezonder worden, hun bodem vruchtbaarder wordt en onze planeer weerbaarder.

Dit is een persoonlijk gevecht. Boerenbedrijven zijn kwetsbaar voor de onvoorspelbare en extreme weersveranderingen veroorzaakt door klimaatverandering. Dat is waarom we ook mensen steunen die een wereldwijde klimaatbeweging proberen op te zetteb. Dit is wat we gedaan hebben om een verschil te maken.

 

Zuivel

Misschien niet verassend: zuivel is een belangrijk ingredient in onze ijssmaken. Omdat zuivelproductie meer dan 50% is van onze emissies, hebben we daar de grootste kans om onze footprint te verminderen. We werken samen met experts op strategieen die een groot verschil kunnen maken. 

Mestvergisters: hiermee zetten we methaan uit mest om in hernieuwbare energie

Innovadief Voedsel: Koeien produceren van nature methaan, een broeikasgas -dat is waarom we voedsel kwaliteit verbeteren en een nieuw voedseladditief om emissies te verminderen.

Regeneratieve landbouw: we werken met de Universiteit van Vermont en Wageningen om regeneratieve landbouw te ontwikkelen die de bodem gezonder en opbrengsten efficienter maakt

Groeien met Non-Dairy: onze NOon-Dairy ijsjes hebben ongeveer de helft van de CO2 footprint van ons roomijs (hoewel we deze ook proberen te verminderen), daarom werken we om Non-Dairy smaken een groter  percentage van onze totale verkoop laten zijn.

 

Productie en Verpakking

Onze zuivel impact reduceren is essentieel. Maar we werken er ook aan om emissies te verminderen in onze eigen fabrieken en operaties. 

We gebruiken 39% hernieuwbare energie, inclusief electriciteit en warme-energie voor onze Europese productie. Onze Europese fabriek in Hellendoorn koopt 100% windenergie sinds 2011 en produceert ongeveer 11% van de warmte-energie zelf via de 'Chunkinator' - onze biovergister. Hellendoor heeft een ambitieus CO2-reductie programma  rondom warmte-terugwinning en andere projecten en hoopt volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn in de komende jaren.  
In onze fabriek in Noord Amerika komt 100% van onze electriciteit van hernieuwbare energie, en zijn we op weg om onze target te halen wat betreft warmte-energie uit onze eigen operaties. Onze fabriek werkt hard om onze fabrieken onafhankelijk te laten zijn van fossiele brandstof via projecten die de vrag voor brandstof verkleinen en efficientie vergroten.

Nu we onze favoriete smaken hebben gemaakt, is de volgende stap om ze te verpakken en ze naar je toe te brengen. We geven toe dat we zeer ambitieuze verpakkings doelstellingen hebben:

100% van onze verpakkingen vrij te laten zijn van op aardolie gebaseerde plastics.
Alle verpakkingen herbruikbaar, composteerbaar of recyclebaar per 2025

In 2019 zijn we gestopt met lepels en rietjes voor eenmalig gebruik in onze Scoop Shops, waarbij 36,000 kilo plastic afval is bespaard. We zijn gecommiteerd om alle plastics op basis van aardolie te elimineren van onze verpakkingen voor consumenten. Ondertussen werken we verder om plantaardige verpakkingen of composteerbare alternatieven voor conventionele op aardolie gebaseerde plastics en het ontwikkelen van herbruikbare verpakkingen.

Once we’ve concocted your favorite flavors in our factory, the next step is packaging them and getting them to you! We’ll admit that we have some pretty ambitious packaging goals: 

100% of our packaging to be free of petrochemical-based plastic. 
All of our packaging to be reusable, compostable, or recyclable by 2025. 

Back in 2019 we stopped using single-use plastic spoons and straws in our Scoop Shops worldwide, eliminating around 80,000 pounds of plastic waste every year. We’re committed to removing all petrochemical-based plastic from our consumer packaging. Meanwhile, the work continues to find plant-based and/or compostable alternatives to conventional petrochemical-based plastic and develop reusable packaging options.

 

Vriezers

We hebben geholpen om de technologie voor Schonere, Groenere Vriezers te pionieren. Dit zijn klimaat vriendelijke Hydrocarbon (HC) vriezers die geen vervuilende HFCs (Hydrofluorcarbons) gebruiken. Op dit moment zijn er meer dan 60,000 HC vriezers in de VS.

HC vriezers zijn efficienter en gebruiken hun natuurlijke natuurlijke waterstof met lager potentieel op klimaat opwarming vergeleken met de HFC variant die veelal gebruikt wordt in vriezers in de VS. Ze zijn ook goedkoper in gebruikt dan de standaard vriezers, dus we hopen dat andere bedrijven zullen begrijpen dat zo je footprint verbeteren ook zakelijk een slimme beslissing is. 

 

Fairtrade

Iedereen wordt getroffen door klimaatverandering, maar niet iedereen treft het op dezelfde manier. Gemarginaliseerde en frontline gemeenschappen over de hele wereld zijn het hardst getroffen door klimaatverandering. Boeren van kleine bedrijven worstelen om zich aan te passen aan de onvoorspelbare weerspatronen en wereldwijde verstoringen van de markt door klimaatverandering. Dat is een belangrijke reden waarom het zo belangrijk is dat onze smaken Fairtrade gecertificeerd zijn.

Dat betekent dat we boeren suiker-, cacao-, vanille- bananen- en koffie boeren die een aanvullende sociale premie ontvangen bovenop de verkoopprijs van goederen. Zij kunnen deze premie gebruiken om hun levensstandaard te verhogen en hen te helpen om hun bedrijf weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. We werken samen met Fairtrade via het Producer Development Initiative Fund, waar we aanvullende fondsen en resources geven om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten via initiatieven zoals agrobosbouw, irrigatie, waarbij wijdere gemeenschappen op het platteland meeprofiteren. In November 2020, hebben we ons verder gecommiteerd om een hogere prijs te betalen ( bovenop de Fairtrade premie) aan cacaoboeren in Ivoorkust, om te zorgen dat ze kunnen toewerken naar een leefbaar inkomen.

 

De strijd voor klimaatrechtvaardigheid

We hebben altijd gezocht, in elke tak van ons bedrijf, om mensenrechten en menswaardigheid na te streven, op te komen voor sociale en economische gelijkheid voor historisch gemarginaliseerde groepen en de ecologische balans van de natuur op aarde te herstellen en beschermen. Het is onmogelijk om klimaatverandering aan te vechten zonder rechtvaardigheid aan de kaak te stellen. Kan ijs de wereld veranderen? Wij denken van wel. Sinds jaar en dag gebruiken we ons bedrijf, onze kracht en privileges om activisten te steunen in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Maar er is meer werk te doen. Samen kunnen we onderdeel zijn van de klimaatbeweging die wereldleiders oproept om beleid te maken dat fossiele brandstoffen in de grond houdt en de transitie naar een duurzamere en eerlijkere toekomst versnelt. Doe mee!