Meer dan alleen ijs: Hoe wij gerechtigheid centraal hebben staan binnen onze missie

Here's how an ice cream company became agent of progressive social change

Toen Ben en Jerry in 1978 voor het eerst ijs begonnen te maken in een verlaten tankstation in Vermont (VS), wisten ze meteen dat hun bedrijf een beetje anders zou zijn. En dan niet alleen omdat zij het lekkerste uit maakten wat iemand ooit had geproefd.

Hun visie was simpel: maak het best mogelijke ijs op de best mogelijke manier. En streef ernaar dat iedereen die betrokken is bij het maken ervan, een eerlijk deel krijgt. Ze geloofden dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om terug te geven aan de maatschappij, dus creëerden ze een revolutionaire driedelige missie die werd geleid door een reeks progressieve waarden. Het resultaat was een nieuw bedrijfsmodel gebaseerd op het idee dat een ijsbedrijf de kracht zou kunnen hebben voor het uitoefenen van progressieve sociale verandering.

Vandaag de dag laten we ons nog steeds leiden door die kernwaarden en willen we ons bedrijf inzetten en ons uitspreken voor onderwerpen die wij belangrijk vinden: 

  • Mensenrechten en menswaardigheid
  • Sociale en economische gelijkheid
  • Milieubescherming,  ecologisch herstel en regeneratie

 

Het begint allemaal met ons ijs

Van de melk en room tot de fudgy brownies en koekjesdeeg chunks, onze waarden zijn in al onze smaken verwerkt. Hoe doen we dat? We leggen het uit: 

We beginnen met melk en room van familie melkveebedrijven. We zijn er trots op de allereerste zuivelinkoper te zijn die het Milk with Dignity-programma heeft geadopteerd, een door veehouders geleid programma om waardige werk- en levensomstandigheden op melkveebedrijven in het noordoosten van de VS te garanderen.

Al onze smaken zijn Fairtrade-gecertificeerd, wat betekent dat we kleine boeren van suiker, cacao, vanille, bananen en koffie ondersteunen en een extra sociale premie ontvangen bovenop de aankoopprijs van hun gewas. Ze kunnen dit extra geld vervolgens gebruiken om hun gezinnen te ondersteunen, klimaatbestendigheid in hun activiteiten op te bouwen en hun gemeenschappen te ondersteunen door middel van gezondheidsdiensten, onderwijs, betaalbare huisvesting en meer.

Onze heerlijke fudgy brownies komen van de Greyston Bakery in Yonkers, New York, wiens open wervingsbeleid betekent dat ze banen bieden aan leden van de gemeenschap die te maken hebben met werk belemmeringen vanuit hun verleden en die historisch zijn gemarginaliseerd.

De stukjes cookie dough in onze smaken zijn afkomstig van Rhino Foods, een gecertificeerde B-Corp die leden van de migranten- en vluchtelingengemeenschap in Burlington, Vermont, in dienst neemt en ondersteunt.

 

Beyond the pint

Maar ons werk om de wereld een beetje beter te maken stopt niet bij onze ijssmaken. Naast onze values-led inkoop van ingrediënten, werken we ook samen met maatschappelijke organisaties om hun strategieën te ondersteunen en om progressieve sociale verandering te bevorderen. We proberen onze kracht als succesvol ijsbedrijf  te gebruiken om solidair te zijn met degenen die door mensen aangedreven bewegingen opbouwen om de oorzaken van sociale, ecologische en raciale rechtvaardigheid te bevorderen.

We weten dat er wereldwijd systemen en instituties zijn die witte suprematie in stand houden, en dat is niet ok. In de VS werken we samen met belangrijke organisaties om witte suprematie af te breken, en verandering te brengen aan de systemen die dit in stand houden. We mobiliseren onze fans om actie te ondernemen ompublieke veiligheid opnieuw uit te vinden, het  racisitische rechtssysteem opnieuw in te richten, stemrecht te beschermen van groepen die historisch gemarginaliseerd zijn, en meer. 

In heel Europa werken we samen met NGO's en vluchtelingenrechtenorganisaties om de rechten van vluchtelingen en asielzoekers te beschermen en te bevorderen. Met als doel om meer internationale samenwerking aan te moedigen bij de hervestiging van mensen op de vlucht, het vluchtelingenbeleid te verbeteren en verbindingen te leggen tussen de lokale bevolking en nieuwkomers.

We staan ​​ook achter degenen die een beweging voor klimaatrechtvaardigheid opbouwen die de onevenredige impact erkent die klimaatverandering heeft op gemeenschappen. Van droogte en verwoestende bosbranden tot versnelde zeespiegelstijging en steeds krachtiger wordende stormen, de echte slachtoffers van een opwarmende planeet zijn niet alleen ijsberen en ijskappen, maar mensen. Omdat we allemaal de impact voelen van een gestaag opwarmend klimaat, wil nog niet zeggen dat we het allemaal in gelijke mate voelen. We proberen die gemeenschappen die het hardst getroffen worden, centraal te stellen.

We spreken ons ook uit voor gelijkheid in de LGBTQ+-gemeenschap. Over de hele wereld worden LGBTQ+-mensen gediscrimineerd in huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en daarbuiten. Dat vinden wij niet juist en niet eerlijk. We werken samen met toonaangevende non-profitorganisaties om te pleiten voor de rechten van mensen in de LGBTQ+-gemeenschap en om hen bij te staan ​​in de strijd voor hun volledige rechten en waardigheid.

 

Zo veel meer dan Chocolate Fudge Chunks en Caramel Swirls

Is het vreemd dat een ijsmaker zich inzet om progressieve sociale verandering na te streven? Wellicht. Maar we zijn altijd een beetje vreemd geweest en we denken dat de rechten en waarden van iedereen, is wat ons bedrijf zijn betekenis en missie geeft. Sinds ze in 1978 hun eerste partij ijs hebben gekarnd, is het de visie van Ben en Jerry geweest om de wereld een beetje zoeter en rechtvaardiger te maken - één scoop tegelijk.