Klimaatrechtvaardigheid Nu! Hoe klimaatverandering de boeren in het Zuiden het meeste pijn doet

Scales one with buildings with $$$ and the other with a farmer digging

We zijn nu allemaal op de hoogte van de verwoestende effecten van klimaatverandering. We hebben gezien dat orkanen en tropische stormen erdoor worden versterkt, dat neerslagpatronen erdoor worden verstoord, dat verwoestende hittegolven erdoor worden veroorzaakt, en nog zo veel meer.

Maar hoewel de klimaatverandering iedereen treft, is dat niet voor iedereen in dezelfde mate het geval.

Boeren in het zuiden van de wereld, zoals de boeren die de ingrediënten van je favoriete Ben & Jerry's smaken produceren, dragen extreem weinig bij aan de klimaatverandering, maar dragen wel het grootste deel van de lasten. De oplossing? Klimaatrechtvaardigheid.

Wat is klimaatrechtvaardigheid eigenlijk?

We praten al over gelijkheid en rechtvaardigheid zolang we ijsjes scheppen, en klimaatverandering gaat net zo goed over rechtvaardigheid als over broeikasgassen.

Klimaatrechtvaardigheid erkent dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op ongelijke wijze ten goede is gekomen aan de rijkste landen, terwijl de armste en meest kwetsbare mensen in de wereld er disproportioneel zwaar door zijn getroffen. Degenen met de kleinste footprint worden vaak het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.

De gezichten van klimaatrechtvaardigheid

Hou je van chocolade? Wat een toeval, wij ook. Ivoorkust is 's werelds grootste cacaoproducent, maar cacaoboeren worden geconfronteerd met lagere oogsten als gevolg van onvoorspelbare neerslagpatronen die worden veroorzaakt door klimaatverandering. Ze hebben vaak niet de middelen om zich aan te passen of deze effecten te verzachten en velen hebben geen vangnet, wanneer hun oogsten mislukken. En toch is Ivoorkust verantwoordelijk voor slechts 0,395 ton CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, dat 5,399 ton CO2 per hoofd van de bevolking uitstoot. Klimaatverandering verergert de kloof tussen arm en rijk en gekleurde mensen in het zuiden van de wereld worden het hardst getroffen.

In 2018 ontmoetten we Alphonsine, een cacaoboerin en weduwe-moeder van drie kinderen in Ivoorkust. Ze werkt binnen de Coopaza Fairtrade Coöperatie en oogst cacaovruchten van haar boerderij van 2 hectare. Alphonsine houdt van de vele manieren waarop de coöperatie de gemeenschap steunt, waaronder het bouwen van latrines en een kantine bij de scholen, een kantoor en vergaderruimte bij de middelbare school, en een brug en waterput om watertekorten tegen te gaan.

Klimaatverandering is echter een steeds zorgwekkender probleem voor haar gemeenschap. De afgelopen jaren heeft Alphonsine door het gebrek aan regen minder oogsten gehad dan verwacht. Maar door de oplossingen van de coöperatie, zoals het kweken van beschermende schaduwbomen, is haar productiviteit nu een veelvoud hoger.

Hoe Fairtrade helpt

Alphonsine staat niet alleen in haar strijd tegen klimaatverandering, maar Fairtrade werkt aan oplossingen die veel boeren in haar positie zouden kunnen helpen. Elke pint Ben & Jerry's-ijs is Fairtrade-gecertificeerd, wat betekent dat de boeren die onze cacao, vanille, koffie, bananen en suiker produceren een Fairtrade-premie ontvangen, bovenop de gegarandeerde minimumprijs voor hun product.

Boeren kunnen hun Fairtrade Premium besteden aan projecten om klimaatverandering tegen te gaan, zoals het planten van schaduwbomen, het ontwikkelen van irrigatiesystemen, gewasdiversificatie en schone energie. Jarenlange zorg voor het land waarop ze leven betekent dat boerengemeenschappen in klimaatgevoelige landen al over de nodige kennis beschikken om klimaatoplossingen te creëren en de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn te beschermen.

Fairtradeboeren zijn al bezig met de uitvoering van projecten op het gebied van klimaatverandering. Ze leren zich aan te passen, de gevolgen te verzachten en veerkrachtiger te worden, waarbij vrouwen en jongeren worden betrokken om duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis te creëren. Door samen te werken met Fairtrade kunnen ze investeren in de projecten, opleidingen en technologie die ze nodig hebben.   

Klimaatrechtvaardigheid NU

Het verhaal van de buitensporige gevolgen van klimaatverandering voor de mensen die er het minst toe bijdragen en het minst in staat zijn om zich eraan aan te passen, zal niet snel verdwijnen. Sterker nog, het kan nog erger worden, vooral als onze politieke leiders niets blijven doen. Klimaatverandering zal in de komende eeuw waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van humanitaire crises worden.

Onze leiders moeten nu in actie komen tegen klimaatverandering.

Laten we samen werken aan een toekomst die schoner, groener en eerlijker is voor iedereen. En nu is de perfecte gelegenheid: Nu we herstellen van de gevolgen van COVID-19 en op weg zijn naar de volgende VN-klimaattop, moeten we onze stem verheffen en onze regering vragen actie te ondernemen.

Sta achter Fairtrade Boeren

Toon je steun aan 1,8 miljoen Fairtrade boeren die in de frontlinie van de klimaatcrisis staan en die onze leiders oproepen om eerlijk te zijn met hun klimaatbeloften. Voeg nu je naam toe aan hun petitie.