Afval omzetten in een hulpbron: Hoe we koemest gebruiken om onze CO2-voetafdruk te verkleinen

Cow by outhouse

IJs: We maken het, we eten het, we houden ervan. Maar we weten ook dat zuivelproducten een grote impact hebben op het milieu en daarom doen we er alles aan om onze voetafdruk op de planeet, die we allemaal ons thuis noemen, zo klein mogelijk te houden. In deze inhoudsvolle serie belichten we enkele van de spannende plannen die we implementeren om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatcrisis te bestrijden. 

Zuivel is goed voor meer dan de helft van onze totale CO2-uitstoot, dus op dat gebied hebben we de grootste kans om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Zuivel is afkomstig van koeien, en koeien, voor wie nog niet diep heeft ingeademd bij een bezoek aan een melkveehouderij, produceren mest - tonnen en tonnen mest, samen met een enorme hoeveelheid klimaatopwarmend methaan. Mest is een van de grootste bronnen van broeikasgassen op een melkveebedrijf.  

Aangezien koeien niet snel zullen ophouden met poepen, vroegen wij ons af of er een manier is om de impact van dit afval op het milieu te minimaliseren en het te gebruiken als hernieuwbare hulpbron. Het antwoord is ja. Hier is hoe we poep omzetten in energie.

Hoe zit het met mest en methaan?

Een doorsnee koe produceert elke dag zo'n 36 kilo mest - vermenigvuldig dat met het aantal koeien op een boerderij en vermenigvuldig dat met het aantal dagen in een jaar en je krijgt... een heleboel mest. Deze mest wordt vaak opgeslagen voordat het als meststof op het land wordt uitgereden. Mest heeft twee belangrijke gevolgen voor het milieu. Ten eerste kan het een overmaat aan voedingsstoffen in beken, rivieren en meren brengen, wat kan resulteren in algenbloei. Na verloop van tijd leidt dit tot giftige dode zones waar er niet genoeg zuurstof in het water is voor het waterleven om te overleven. Ten tweede produceert mest methaan wanneer het verteert, en methaan is een belangrijke factor in de klimaatverandering.

Ongeveer 20% van de opwarming van onze planeet tot nu toe kan worden toegeschreven aan methaan, dat op korte termijn veel krachtiger is dan CO2 om warmte te absorberen. De olie- en gasindustrie is verantwoordelijk voor het grootste deel van het methaan dat in de atmosfeer vrijkomt, maar koeien en andere herkauwers spelen ook een belangrijke rol. 

Koeien Power! 

Zowel landbouwers als wetenschappers zijn zich al jaren bewust van deze uitdagingen en werken al jaren aan manieren om ze aan te pakken. Eén oplossing? Een mestvergistingssysteem, ook wel een AD (anaerobic digester) genoemd. Mestvergisters breken organisch materiaal, zoals mest, af met behulp van micro-organismen. Een vergister heeft veel weg van een grote industriële versie van de maag van een koe. Het verwarmt de mest in een luchtdichte tank tot ongeveer 37.8˚ C, wat de bacteriën in de mest aan het werk zet om de mest af te breken. Als het proces klaar is, krijgen we een aantal zeer nuttige producten:

  • Vloeibare meststof
  • Stevig materiaal dat gebruikt kan worden als stalbedekking voor koeien
  • Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie? Dit is het echt opwindende deel: Mestvergisters kunnen methaan opvangen en gebruiken als bron van elektriciteit, warmte of brandstof.

De elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en de warmte kan worden gebruikt om gebouwen en huizen in de buurt te verwarmen of om de vergister zelf warm te houden in koudere maanden. Sommige vergisters kunnen zelfs biogas (de naam die we geven aan het gas dat door dit proces wordt geproduceerd) raffineren om aan strenge kwaliteitsnormen te voldoen, zodat het in aardgaspijpleidingen kan worden gepompt. Biogas kan verder worden geraffineerd om gecomprimeerd aardgas (CNG) of vloeibaar aardgas (LNG) te produceren, dat kan worden gebruikt als brandstof voor voertuigen.

Wat wij doen

Denk er eens over na: Mestvergisters vangen methaan op, voorkomen dat het de klimaatverandering versnelt, en zetten het vervolgens om in een bron van schone energie die op het bedrijf kan worden gebruikt of aan het energienet kan worden verkocht (wat een extra inkomstenstroom voor de boeren oplevert). En deze technologie is niet alleen maar een utopie: Ze bestaat en wordt nu al gebruikt op boerderijen over de hele wereld. Het probleem is dat mestvergisters op industriële schaal duur zijn om te installeren en te gebruiken op kleine of middelgrote boerderijen.

Ben & Jerry's heeft al twee mestvergisters operationeel op familieboerderijen in Nederland, waar mest wordt omgezet in hernieuwbare elektriciteit die wordt gebruikt om huizen in de buurt te verwarmen. We staan ook op het punt om een kleinschalige vergister in werking te stellen op een boerderij in onze thuisstaat Vermont, VS. De Vermont vergister zal:

  • Vermindering van 15.000 ton CO2e (kooldioxide-equivalent) gedurende de levensduur van 20 jaar van de apparatuur.De 15.000 MT is gelijk aan de uitstoot van 1.687.859 gallons benzine OF het rijden van een gemiddelde personenauto 37.697.958 mijl. 
  • Gedurende de levensduur van 20 jaar wordt 7.000 MWh aan nieuwe energie opgewekt. Dit is genoeg om 597 huizen gedurende één jaar van stroom te voorzien (of ongeveer 30 huizen per jaar gedurende 20 jaar).

Sterker nog, we werken samen met deskundigen uit de sector aan een plan om mestvergisters in te zetten die betaalbaar zijn op kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Dit zou alles veranderen. Het zou deze klimaatvriendelijke technologie toegankelijk maken voor boeren die er op dit moment niet van kunnen dromen het zich te kunnen veroorloven.

Geleid door onze waarden

We zijn een ijsbedrijf, maar we streven ernaar om ons bij alles wat we doen te laten leiden door onze waarden. De klimaatcrisis is de grootste uitdaging voor het leven op deze planeet, en wij geloven dat iedereen, vooral bedrijven, zijn steentje moet bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen onder controle te krijgen voor het te laat is.

We hebben niet alle antwoorden, maar we werken voortdurend samen met deskundigen en activisten om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een deel van de klimaatoplossing kan en zal zijn. Door onze zuivelactiviteiten met nieuwe denkwijzen en innovatieve ideeën aan te pakken, kunnen we onze CO2 uitstoot verminderen en onze impact op het milieu tot een minimum beperken. Het idee om afval om te zetten in een hulpbron geeft ons veel hoop.

Volgende keer zullen we dieper ingaan op meer manieren waarop Ben & Jerry's de klimaatcrisis bestrijdt. Doe dan met ons mee.