Ons plan om de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelsector te verminderen en klimaatverandering te bestrijden

Illustration of cows munching on grass

Wij zijn dol op ijs, we eten het en maken het al meer dan vier decennia. Maar we weten ook dat zuivelproducten een groot effect kan hebben op het milieu en het klimaat. Daarom werken we al jaren hard om de impact van de smaken waar we van houden op de planeet waar we van houden te verminderen.

We zijn enthousiast om dit grote nieuws met jullie te delen...

Ons nieuwe project

Vandaag introduceren we de lancering van ons project, een initiatief dat bijdraagt aan het halveren van de uitstoot van broeikasgassen op 15 melkveebedrijven tegen eind 2024.

Maar dat is nog maar het begin. Als eenmaal is gebleken dat deze proefinitiatieven werken, zijn we van plan ons project uit te breiden naar boerderijen in onze hele wereldwijde zuivelketen. Daarmee kunnen we een groot verschil maken bij het bestrijden van de klimaatverandering.

We hebben de moeilijke beslissing genomen om de einddatum van ons koolstofarme zuivelproject te verschuiven van 2024 naar 2025. Als gevolg van vertragingen bij de aanvraag zijn we later dan verwacht begonnen met bedrijven te identificeren die geïnteresseerd waren in deelname aan de pilot, wat betekende dat we later startten en voor beslissende elementen van de pilot te laat waren voor het groeiseizoen van 2022 (aangezien alle gewassen al in de grond zaten). Dit betekende dat we, om een nauwkeurig testveld te hebben, de deadline met een jaar hebben verschoven, waarbij het project dit jaar in het groeiseizoen 2023 van start gaat. Het goede nieuws is dat we het aantal bedrijven dat bij het project betrokken is, hebben kunnen verhogen van 15 naar 17, doordat veel bedrijven belangstelling hadden om zich in te schrijven.

Hoe het werkt

We hebben samen met melkveehouders, wetenschappers, academici en onderzoekers in de VS en Europa lange tijd gezocht naar de beste manieren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In dit project komt alles wat we hebben geleerd samen: een alomvattende, gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis die drie cruciale aspecten van de melkveehouderij aanpakt:

  • Enterische emissies. Feit: Koeien boeren de hele tijd, waardoor een enorme hoeveelheid methaan vrijkomt. Methaan versnelt de klimaatverandering. We kunnen dit beheren door middel van een nieuw, door koeien getest, door koeien goedgekeurd maaltijdplan dat een hoogwaardig voerdieet en innovatieve voeradditieven omvat die de vorming van methaan verminderen wanneer koeien hun voedsel verteren. Het meer en uitgebreider weiden van onze koeien is een belangrijk element van dit plan.
  • Mest. Klaar voor meer kennis over het erf? Koeien poepen ook. VEEL, ongeveer 35 kilo per dag per koe. Al die poep produceert methaan, maar we kunnen de impact ervan minimaliseren door methaanreductietechnologie, zoals mestvergisters en -scheiders, die kunnen worden gebruikt om zowel hernieuwbare elektriciteit als strooisel voor dieren te produceren. Ook het meer weiden van de melkkoeien kan methaan vanuit mest verder reduceren.
  • Voedergewassen. meer gras verbouwen en regeneratieve praktijken gebruiken, zal helpen om een ​​gezonde bodem te behouden, de koolstofvastlegging te verhogen, de synthetische input te verlagen, de biodiversiteit te bevorderen en de hoeveelheid voer van eigen bodem dat koeien eten.

Het proefproject zal ook duurzame energie op melkveebedrijven promoten en onze lange traditie voortzetten om ervoor te zorgen dat onze koeien gezond en goed verzorgd zijn.

Waarom wij actie ondernemen 

Het laatste rapport van het IPCC over klimaatverandering zegt dat de wereld een snel sluitend moment heeft om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te vermijden. Als we een bewoonbare wereld willen, laat staan ​​een waar mensen nog van ijs kunnen genieten, dan moeten we nu in actie komen.

We weten ook dat om de klimaatverandering te stoppen, we de systemische oorzaken ervan moeten aanpakken. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan het onderzoeken van onze eigen wereldwijde toeleveringsketen om erachter te komen welke acties de grootste en meest betekenisvolle impact zouden hebben.

Is het een beetje grappig om te praten over koeien een nieuw dieet geven waardoor ze minder hoeven te boeren? Ja, dat is het zeker! Maar de potentiële positieve impact is geen grap. Als dit programma een succes wordt en steeds meer boerderijen en bedrijven soortgelijke praktijken toepassen, kan het echt de wereld veranderen.

Samenwerking en vooruitgang

Niemand, boerderij, bedrijf of overheid kan de klimaatcrisis alleen oplossen. We zitten hier allemaal samen in, dus we moeten samenwerken als we een echt praktische, haalbare en effectieve aanpak willen ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Ons project is een product van samenwerking. Terwijl de nieuwe technologieën en methoden van de eerste deelnemende bedrijven (verdeeld over de VS en Nederland) worden gemonitord, zullen we onze bevindingen openbaar maken, zodat de hele zuivelindustrie ervan kan leren.

We komen op een keerpunt in de geschiedenis en zijn super enthousiast over de mogelijkheid om samen te werken met boeren en een verschil te maken. Het is tijd dat iedereen inziet dat we het echt beter moeten gaan aanpakken en bedrijven kunnen hierin niet achter blijven. Als jij ook van ijs en de planeet houdt, dan hopen wij dat je ons volgt terwijl we met ons project werken aan een klimaatvriendelijke zuivelwereld.