Wachten Werkt Niet!

Untitled-2-blog.jpg

Ben & Jerry’s heeft samen met DeliteLabs het initiatief ondersteund van de Radboud Universiteit Nijmegen om een petitie te starten om de arbeidsmarkt te verbeteren voor vluchtelingen.  

Wat is er aan de hand?

 Manifest versimpel regels asielzoekers en werk - Centrum voor Migratierecht

Werken mag na zes maanden in de asielprocedure, maar de regelgeving blijkt een grote belemmering te vormen. Voor slechts 4% van de asielzoekers die mogen werken, wordt een vergunning aangevraagd. Met de petitie riepen we op om de barrières die de daadwerkelijke toegang tot arbeid belemmeren, weg te nemen.

Tijd voor verandering

Nu de Nederlandse arbeidsmarkt met tekorten kampt, en we veel kunnen leren van de positieve ervaringen van Oekraïense asielzoekers en hun toegang tot werk, is de tijd rijp om de regels voor asielzoekers te versoepelen. En hiermee brengen we direct de huidige regels in overeenstemming met het Europees recht.

Vandaar dat wij Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Karien van Gennip in de petitie opriepen om:

  1. De wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten; 
  2. De beperking tot 24-weken werken per jaar af te schaffen, want dit is tevens in strijd met EU recht  
  3. Administratieve barrières zoals het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning af te schaffen: volsta, net als bij Oekraïners met een melding bij het UWV van de tewerkstelling;
  4. Te garanderen dat werken loont: informeer, harmoniseer en voorkom negatieve prikkels.

Onze petitie werd door meer dan 4000 mensen ondertekend. Met ‘halve bakken ijs tegen halfbakken beleid’ overhandigden we de petitie aan de Tweede Kamer. Kort daarna viel het kabinet, waardoor nieuw beleid op dit thema niet meer mogelijk was. Wij blijven ons inzetten voor een samenleving waar iedereen aan kan meedoen, ook mensen op de vlucht.