image-from-the-document-manager

HET EUROPEES MIGRATIEPACT IS HEEEEEL SLECHT

WAT IS HET EUROPEES MIGRATIEPACT?

Europese leiders hebben een akkoord bereikt over een nieuw migratiepact: een hervorming van de Europese regels over migratie en asiel. Het pact werd in april officieel goedgekeurd door een stemming in het Europees Parlement en zal nu worden geïmplementeerd.  

Het nieuwe migratiepact was een kans om een ​​eerlijk asielsysteem in Europa te creëren, gebaseerd op menselijkheid en solidariteit. In plaats daarvan keren de Europese leiders hun rug toe naar mensen op de vlucht.   

Hier zijn enkele dingen die in het nieuwe Europese migratiepact staan: 

Beperking van het recht om asiel aan te vragen in Europa  

Stel je voor dat je de lange en gevaarlijke reis naar Europa overleeft, maar dan een overhaaste en onmenselijke procedure moet doorlopen om te bewijzen dat je bescherming nodig hebt. 

Asiel aanvragen is een fundamenteel mensenrecht, maar dit pact ondermijnt dit recht. Door versnelde procedures kunnen mensen die bescherming nodig hebben gemakkelijk worden afgewezen. Dit vergroot het risico dat iemand wordt gedeporteerd naar een land waar diegene te maken krijgt met onmenselijke omstandigheden, marteling of zelfs de dood. Dit is een verschrikkelijke manier om om te gaan met mensen die bescherming nodig hebben en dit ondermijnt de principes van mensenrechtenconventies.
 

Detentiekampen: de nieuwe norm voor Europa? 

Duizenden mensen die Europa hebben bereikt, worden nu al opgesloten in detentiecentra. Het nieuwe EU-pact zorgt ervoor dat de meeste mensen zullen worden opgesloten – enkel en alleen omdat ze op de vlucht zijn - met weinig of geen toegang tot juridische en externe steun. Ook jonge kinderen kunnen worden opgesloten. 

Mensen die vluchten opsluiten is onmenselijk en onrechtvaardig. De onzekerheid en het isolement in detentie kunnen verschrikkelijk zijn voor de mentale gezondheid van mensen; mensen die vaak al traumatische dingen hebben meegemaakt. Europa heeft de plicht om zorg te dragen voor iedereen die hier veiligheid zoekt, in plaats van mensen op te sluiten omdat ze op zoek zijn naar een beter leven.

Geen solidariteit, maar opvang afkopen 

Europese landen zouden moeten samenwerken om mensen op de vlucht te ondersteunen. Het nieuwe pact laat landen hun verantwoordelijkheid omzeilen. In de eerste plaats door twijfelachtige deals te sluiten met niet-EU-landen om te voorkomen dat mensen op de vlucht naar Europa komen. Zo verschuift de EU de verantwoordelijkheid naar landen als Libië en Tunesië, waar eerdere overeenkomsten zonder mensenrechtengaranties hebben geleid tot mishandeling en geweld. 

Ten tweede komt er met het pact geen solidair Europa. Landen aan de zuidgrenzen zullen nog steeds de grootste groep mensen moeten opvangen, terwijl Noord- en West-Europese hun solidariteit kunnen afkopen.

Mensen moeten een nog onveiligere reis maken 

Het nieuwe migratiepact biedt geen oplossing voor de gevaarlijke reis over de Middellandse Zee. Er worden geen veilige routes gecreëerd voor mensen die een veilig thuis zoeken. Het zal nog moeilijker en gevaarlijker worden om Europa te bereiken.  

Weet je nog toen honderden mensen voor de kust van Griekenland verdronken? 

Veel organisaties waarschuwen dat het pact tot meer zogenaamde pushbacks aan de Europese grenzen kan leiden, zowel op het land als op zee. Een pushback is wanneer mensen met geweld verhinderd worden het Europese grondgebied te bereiken of terug de grens over worden geduwd. En helaas zijn er aanwijzingen dat EU-lidstaten en grensagentschappen bij deze praktijken betrokken zijn.

DUS WAT KAN JIJ DOEN?

Laten we eerlijk zijn: dit is een politieke keuze. 

Wij vinden niet dat Europa hogere hekken moet bouwen of deals moet sluiten met landen die duidelijk onveilig zijn voor vluchtelingen. We weten dat heel veel mensen ook zo denken.  

Het hoeft niet zo te zijn. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, kwam de EU samen om een oplossing te vinden voor mensen op de vlucht voor gruwelijke omstandigheden. Hieruit bleek dat met genoeg politieke wil, Europa mensen op de vlucht echt kan helpen. 

Daarom vinden wij dat Europese leiders nieuwe oplossingen moeten vinden en de rechten van mensen op de vlucht respecteren. In plaats van detentie aan de Europese grenzen, hebben we veilige routes nodig en een menselijk asielsysteem waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.