Geen angst, maar hoop: Wij ondersteunen oplossingen voor de huidige vluchtelingencrisis

9 december 2016

4457-welcoming_refugees-779x400.png

“Hoewel het verhaal van elke vluchteling anders is en hun angst persoonlijk is, hebben ze allemaal één ding gemeen: een ongekende moed. Niet alleen de moed om te overleven, maar ook om door te zetten en hun verwoeste levens weer op te bouwen.”

– António Guterres, secretaris-generaal van de VN.

 

Wij zijn van mening dat iedereen op deze aarde gelijke rechten heeft op leven, liefde en natuurlijk... ijs! Helaas zien we dat door oorlogen en klimaatveranderingen steeds meer mensen noodgedwongen elders een onderkomen op deze wereld moeten zoeken. En dit aantal liegt er gewoon niet om. Het lijkt er nu meer dan ooit op dat individuele rechten wereldwijd juist verre van gelijk zijn.

Bij Ben & Jerry’s ondersteunen wij de wereldwijde inspanningen die worden gedaan voor de huisvesting van degenen die noodgedwongen hun huizen hebben moeten verlaten als gevolg van geweld en om aan vervolging te ontkomen.

 

De wereldwijde vluchtelingencrisis Feiten en cijfers

Toen president Obama de vluchtelingencrisis destijds beschreef als “een van de urgentste beproevingen van onze tijd”, overdreef hij niet. Volgens recente cijfers van het UNHCR (de Vluchtelingenorganisatie van de VN), zijn er momenteel zo'n 63,5 miljoen mensen op deze aarde die als gevolg van conflicten en vervolging hun huis hebben moeten verlaten. – Dat is bijna één op de 100 mensen wereldwijd!

Deze cijfers op zich zijn al schokkend, maar als je je dan realiseert dat er achter elke persoon een verhaal schuilt - een mens met verwachtingen, dromen en aspiraties net zoals wij - dan pas wordt de enorme omvang van dit menselijk lijden duidelijk.

 

De situatie in Syrië

Feit wil dat meer dan de helft van de vluchtelingen afkomstig is uit slechts drie landen: Somalië, Afghanistan, en Syrië. En alleen al uit het laatste land is dit aantal 4,9 miljoen. Hun schrijnende lot werd maar al te duidelijk belicht in het hartverscheurende verhaal van Eida Karmi, dat in oktober het nieuws haalde. Deze 115-jarige vluchteling uit Syrië werd honderden kilometers op de rug van een kennis gedragen voordat ze de gevaarlijke boottocht naar Griekenland ondernam. Haar diepste wens is om met haar familie in Duitsland te worden herenigd. Die heeft ze namelijk al vijf jaar niet meer gezien. En zoals zovele anderen is ze nu dakloos en verblijft ze in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Toch blijft ze vasthouden aan haar droom om ooit met haar familie te worden herenigd.

 

Een niet al te hartelijk welkom

En weet je wat nou zo triest is? Eida mag nog van geluk spreken, want zoals we maar al te goed weten, overleven velen de overtocht niet. Voor degenen die het wel halen, is het welkom vaak verre van hartelijk. Vluchtelingen die over land reizen worden geblokkeerd door hekken en stuiten op dichte grenzen. Daarnaast wordt een groot aantal, waaronder Eida, doorgesluisd naar overvolle kampen, waar de leefomstandigheden gewoonweg erbarmelijk zijn. Door deze enorme toestroom van mensen staan niet alleen de middelen gigantisch onder druk maar worden de internationale betrekkingen er ook niet beter op. Met als resultaat een zorgwekkende maatschappelijke weerstand in de vorm van haat en angst. En dat niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. Dit wordt nog eens verder gevoed door onwetende bangmakerij van publieke figuren en de media zelf, die, laten we eerlijk zijn, toch echt beter zouden moeten weten.

Lees verder en vecht samen met ons voor de mensenrechten!

 

Ons motto: "Make ice cream, not war!"

Bij Ben & Jerry’s draait het om veel meer dan alleen maar ijs. Wij geloven bovenal in een rechtvaardige en inclusieve maatschappij, waarin ruimte is voor medeleven en tolerantie. Haat en angst drijven mensen namelijk uit elkaar en in een wereld die gekenmerkt wordt door mondialisering kunnen we het ons gewoon niet meer permitteren om ons af te zonderen van de rest en de meest hulpbehoevenden in de steek laten. We zullen allemaal op moeten komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid, en laten zien dat we onze internationale gemeenschap omarmen door solidair te zijn met degenen wier levens compleet zijn verwoest door een crisis of conflict.

 

De weg naar hervestiging

De overgrote meerderheid van de vluchtelingen vlucht naar nabijgelegen landen. Dit betekent dat landen zoals Turkije, Pakistan en Libanon hierdoor de zwaarste last dragen, maar deze landen alleen kunnen het hele probleem niet oplossen.

Daarom is het de hoogste tijd voor de rest om hierin een steentje bij te dragen! Europa, de Verenigde Staten en alle andere ontwikkelde landen zijn het niet alleen aan de vluchtelingen verplicht om een eind te maken aan het geweld dat ten grondslag ligt aan de crisissen, maar ook om te zorgen dat ze meer vluchtelingen accepteren.

 

Lees verder en vecht samen met ons voor de mensenrechten!

 

Dus wat doen wij hieraan?

Gelukkig is er nog hoop! Een aantal organisaties, overheden en particulieren heeft de handen uit de mouwen gestoken en is de strijd al aangegaan.

- Angela Merkel blijft voet bij stuk houden met het Duitse opendeurbeleid.

-  Canada heeft met haar progressieve hervestigingsbeleid al een goed voorbeeld gesteld.

- De VS heeft onlangs aangekondigd volgend jaar meer vluchtelingen te zullen opnemen , tot een maximumaantal van maar liefst 110.000.

- Tijdens een bijeenkomst van de VN-Top afgelopen september is er een overeenkomst bereikt om  wereldwijd meer financiële humanitaire steunbeschikbaar te stellen.

- Het  IRC (International Rescue Committee) werkt non-stop aan praktische oplossingen, waaronder het verbeteren van de afhandeling van asielaanvragen in Griekenland, en het versnellen van overplaatsingen ten behoeve van herhuisvesting of gezinshereniging naar andere EU-landen.

 

Bouw relaties, geen hekken!

Het mag duidelijk zijn dat het vinden van een humanitaire oplossing voor dit probleem een van de urgentste sociale problemen van nu is. Het sluiten van grenzen voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld en vervolging is niet alleen moreel verkeerd, maar erger nog, speelt extremistenin de kaart en wakkert het fundamentalisme aan waarvoor sommige beleidsmakers juist zo vrezen. 

Als wereld zullen we onze handen ineen moeten slaan om hiervoor een haalbare oplossing op lange termijn te vinden. Empathie en medeleven kunnen zegevieren over haat en angst, maar daar zullen we allemaal aan moeten bijdragen. We moeten onze stem laten gelden en wereldleiders duidelijk maken dat we de miljoenen vluchtelingen die verspreid zijn over de hele wereld steunen. Teken de petitie en laat je stem vandaag nog horen!

 

Lees verder en vecht samen met ons voor de mensenrechten!