Het rapport van onze aarde: waarom actie voor een leefbare planeet nu harder nodig is dan ooit.

future is in your hands

Het Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC) van de Verenigde naties heeft in de zomer van 2021 een nieuw klimaat rapport uitgebracht. En de boodschap is helder: een paar van de meest verstrekkende gevolgen van klimaatverandering zijn niet meer te vermijden, maar er is nog steeds een kans, als we nu in actie komen, om nog grotere gevolgen te voorkomen.

Wat is de IPCC?

De IPCC is een internationale groep van klimaatwetenschappers, bijeengebracht door de Verenigde Naties (VN). Zij hebben de afgelopen 30 jaar de staat van de planeet bestudeerd. Deze zomer brachten ze een belangrijk klimaatrapport uit dat bevestigde wat we al wisten: dat onze planeet in een crisis verkeert, en dat de tijd tikt om actie te ondernemen.

Wat staat er in het rapport?

Hier zijn de belangrijkste conclusies:

  • Mensen zijn verantwoordelijk voor klimaatverandering: mensen veranderen het klimaat zo snel dat niets in de historie van deze altijd veranderende planeet evenaart. Dit is een voorbeeld: er is nu meer CO2 in de atmosfeer dan op welk ander moment in de afgelopen 2 miljoen jaar.
  • Ondanks vele waarschuwingen van wetenschappers, hebben we niet genoeg actie ondernomen om klimaatverandering te stoppen. De aarde is al 1.1 graden Celsius warmer sinds 1800. Zelfs als alle landen hun CO2 uitstoot drastisch verminderen, zal het extreme weer dat we nu steeds ervaren, nog tientallen jaren voortduren, ijskappen in Groenland en Antarctica blijven smelten tot het einde van de eeuw, en het zeeniveau zal stijgen voor in ieder geval de komende 2000 jaar.
  • Als het gaat om een leefbare en herkenbare planeet, is het essentieel om de opwarming op of onder de 1.5 graad Celsius te houden. Elke extra opwarming leidt tot een catastrofale escalatie van de intensiteit en frequentie van hittegolven, overstromingen en droogtes.
  • Iedereen moet iets doen! Gebrek aan actie uit het verleden betekent dat we veel moeten inhalen- maar samen is het het haalbaar. Er is enorm veel werk, samenwerking en afstemming voor nodig tussen landen. Maar als we de juiste keuzes maken, kunnen we levens, soorten en ecosystemen redden.

Wat betekenten de uitkomsten van dit rapport?

De boodschap is duidelijk: alleen sterkere, duidelijkere actie deze tien jaar kan klimaat catastrofe voorkomen. We hebben klimaat actie nodig, nu.

Wat kunnen we doen?

Klimaatverandering is niet een probleem in de verre toekomst. Mensen overal ter wereld voelen de effecten. Dus dit is het moment. De wereld heeft een internationale code rood uitgebracht omtrend klimaatverandering en we hebben onze beleidsmakers nodig die dit noodsignaal omzetten in actie.

Ondanks wat sommige beleidsmakers en CEOs van grote fossiele bedrijven ons willen doen geloven: de toekomst is niet in beton gegoten. Willen we echt de aarde opbranden omdat een enkele CEO bezorgd is over zijn aandelen? We moeten van koers veranderen om een verwoestende klimaatcrisis te vermijden.

We moeten op drastische wijze onze wereldwijde CO2-emissies verminderen om te zorgen dat we onder de 1.5 graden opwarming blijven. We hebben een eerlijke transitie nodig naar een economie die op schone energie draait en die historisch achtergestelde groepen, die hier direct gevolgen van ondervinden, ondersteunt. Tenslotte, ieder van ons moet politici en bestuurders op elk niveau aanspreken om actie te ondernemen. 

Het moment is nu

Jouw stem is het meest krachtige instrument dat je hebt. Als miljoenen mensen samenwerken om verandering te vragen, zijn we ijzersterk. 

Nu is het moment om druk uit te oefenen op de overheid om te zorgen voor actie. Samen kunnen we onze leiders verantwoordelijk houden en acties opleggen, snel, die ons kunnen helpen de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden. 

Er is geen tijd te verliezen. Steun ons vandaag  door actie te ondernemen