Verminderen van Enterische Emissies: hoe onze koeien met een nieuw dieet de klimaatverandering kunnen tegengaan

Cows and fish

Wij zijn een ijsbedrijf, maar we weten dat zuivelproducten een grote impact hebben op de planeet. Daarom werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat de smaken die we maken zo min mogelijk schade toebrengen aan de planeet waar we van houden. Dit is de tweede aflevering in een driedelige serie over de spannende dingen die we doen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. 

Zoals we al zeiden in ons blog over mestvergissers, zijn zuivelingrediënten verantwoordelijk voor meer dan 50% van onze totale uitstoot van broeikasgassen, dus het is de beste plaats voor ons om te beginnen met het verminderen van onze koolstofvoetafdruk. Natuurlijk is er geen zuivel zonder koeien. En koeien... nouja, koeien kunnen (vergeef ons de onwetenschappelijke woordkeuze) winderig zijn.

Laten we eerlijk zijn: koeien boeren en laten scheten - vaak en veel - en elke keer dat ze dat doen, stoten ze methaan uit in de lucht en methaan draagt enorm bij aan klimaatverandering. Maar we werken er hard aan om deze zogenaamde darmuitstoot te verminderen! Dit is hoe.

Wat er in gaat, moet er ook weer uit

Net als bij ons mensen, zijn koeien wat ze eten, en wat koeien eten kan van invloed zijn op het niveau van de methaanuitstoot die ze, eh, in de athmosfeer uitstoten. (Voor alle duidelijkheid over de wetenschap, koeien boeren veel vaker dan dat ze scheten laten. Now you know.)

Het goede nieuws is dat wetenschappers innovatieve toevoegingsmiddelen voor diervoeders onderzoeken en onderzoek doen naar voedergewassen (aka grassen en peulvruchten, hooi en kuilvoer) variëteit en kwaliteit om deze negatieve impact op het milieu te verminderen. 

Maar voor we daar op ingaan, moeten we het hebben over de spijsvertering van koeien. Alle herkauwers (zoals runderen, schapen, herten en geiten) hebben een maag met vier kamers. De maag is het grootste compartiment en kan tot 25 liter voedsel bevatten! Microben in de maag werken aan de afbraak van dat voedsel, en deze fermentatie produceert kooldioxide en methaan. De vertering kan tot 50 liter gas per uur produceren in de maag, en een koe geeft het grootste deel van dat gas af door te boeren. 

Vermindering van methaanemissies 

Onderzoekers hebben zich de laatste jaren toegelegd op de ontwikkeling van toevoegingsmiddelen voor diervoeding die de micro-organismen in de maag kunnen remmen. Waar het op neerkomt: Als je de gasproductie in de maag vermindert, dan kun je ook de gasuitstoot door de koe verminderen. 

Deze toevoegingen blijken een soort win-winsituatie op te leveren: het gebruik ervan kan de methaanuitstoot verminderen, wat het hoofddoel is, maar aangezien al die methaanuitstoot verloren energie vertegenwoordigt, hebben koeien die toevoegingen krijgen in feite minder voedsel nodig om dezelfde hoeveelheid melk te produceren, waardoor de impact op het klimaat nog verder wordt verminderd.

Geloof het of niet, maar studies hebben aangetoond dat het mengen van slechts 3 ons zeewier in hun voer resulteert in koeien die 82% minder methaan in de atmosfeer boeren! Van andere toevoegingsmiddelen in het voer is aangetoond dat zij zorgen voor een kleinere, maar nog steeds aanzienlijke vermindering van methaan. 

Wat wij doen voor onze koeien 

Deze resultaten zijn opmerkelijk en waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg - een smeltende ijsberg, als de wereld er niet in slaagt de uitstoot van de broeikasgassen onder controle te krijgen - als het gaat om innovaties op het gebied van voedergewassen en veevoer. 

In samenwerking met wetenschappers en onderzoekers hebben we gewerkt aan de toepassing van deze en andere oplossingen op onze eigen melkkoeien. Hier zijn enkele voorbeelden van wat we hebben gedaan:

  • Sponsoring van 2021 darmonderzoek in de VS met Dr. Elizabeth Latham van Bezoar Laboratories rond een proef met toevoegingsmiddelen voor diervoeding die plaatsvindt in het Fairchild Dairy Teaching and Research Center
  • Samenwerking met de Universiteit van Vermont​ in the US on forage species and feed quality research
  • Coördinatie met onze zuivelcoöperaties om informatie over onze onderzoeksprioriteiten en -resultaten te delen
  • Voortzetting van de evaluatie van baanbrekende technologieën voor de beperking van methaan 

In 2022 zullen we op een melkveebedrijf in Vermont het gebruik en de mogelijkheden demonstreren van een toevoeging van rood zeewier dat wordt geproduceerd door een toonaangevend innovator op dit gebied. We hopen de komende jaren de beste praktijken op al onze boerderijen te kunnen verspreiden op basis van de lessen die we uit dat demonstratieproject en al onze onderzoeksinspanningen trekken. Ons doel is om deze inhoud jaarlijks bij te werken met de resultaten van ons onderzoek.

Geleid door onze waarden

In de VS is de landbouw verantwoordelijk voor 10% van alle broeikasgasemissies, en de helft daarvan is afkomstig van herkauwers. We houden van ijs, maar we moeten ervoor zorgen dat we het op een verantwoorde manier kunnen produceren en ervan kunnen genieten. Op dit moment moeten wij allemaal, vooral bedrijven, ons deel doen om actie te ondernemen en de uitstoot drastisch te verminderen voordat het te laat is en de klimaatcrisis onze wereld onbewoonbaar maakt. 

We hebben zeker niet alle antwoorden, maar daarom werken we samen met deskundigen om ervoor te zorgen dat we onze impact op de planeet zo klein mogelijk houden. Het feit dat een relatief eenvoudige verandering als het toevoegen van wat zeewier aan het dieet van een koe zo'n enorme vermindering van methaan kan opleveren, geeft ons veel hoop.

Volgende keer zullen we dieper ingaan op meer manieren waarop Ben & Jerry's de klimaatcrisis bestrijdt. Doe dan met ons mee.