Cone Together for Refugees:
Wat is gezinshereniging en waarom doet het ertoe?

educational_4_panels-aangepast.jpg (educational_4_panels)

Cone Together for refugees. 

Gezinshereniging: hoe werkt het en waarom doet het ertoe?

Gezinnen horen samen, in veiligheid! En dat is niet vanzelfsprekend voor gezinnen die vluchten voor oorlog of geweld.  Op dit moment komen  gevluchte gezinnen in Nederland terecht in een wirwar van bureaucratie en regels, en zijn zo onnodig lang gescheiden van elkaar. Soms zijn gezinnen wel 2 jaar lang gescheiden, terwijl het proces maar enkele maanden hoeft te duren. 

Het hoeft niet zo te zijn. Politici en beleidsmakers kunnen andere beslissingen maken en zo mensen uit een gezin weer sneller, soepeler en veilig bij elkaar te brengen. Daarom steunen wij UNHCR, zodat gezinnen weer veilig bij elkaar kunnen zijn!  

Maar hoe werkt gezinshereniging eigenlijk? En waarom doet het ertoe? We leggen het uit! 

 

Wat is gezinshereniging?

Mensen die vluchten voor oorlog of geweld moeten vaak alles achterlaten: soms zelfs hun gezin. Bijvoorbeeld omdat de reis te gevaarlijk is of omdat het niet haalbaar is voor het hele gezin om samen te vluchten. Mensen die in Nederland erkend zijn als vluchteling, hebben het recht om ‘gezinshereniging’ aan te vragen. Dat ligt vastgelegd in internationale regels en verdragen. Zo kunnen ze  toch met hun gezin samen zijn, in veiligheid.  

 

Hoe werkt gezinshereniging?

Kort en simpel samengevat werkt het ongeveer zo:

 • Stap 1.

  Nederland erkent iemand die gevlucht is officieel als vluchteling

  Als een asielzoeker door de IND erkend is als vluchteling krijgt hij of zij vanaf dat moment bescherming van Nederland als ‘statushouder’. Pas dan kan hij of zij de Nederlandse overheid vragen om zijn of haar gezin ook in veiligheid te brengen. 
 • Stap 2.

  Gezinshereniging voor gezin aanvragen

  Binnen drie maanden na het besluit van de IND, moet iemand die gevlucht is, een aanvraag voor gezinshereniging indienen voor zijn of haar gezinsleden. Dit kost veel tijd en bezorgt iedereen dubbel werk, zo blijkt uit een recent onderzoek.
 • Stap 3.

  Bewijzen dat je een gezin bent

  Om te bewijzen dat je een gezin bent, vraagt de IND om documenten. Regelmatig zijn dat documenten die lastig of niet verkrijgbaar zijn in gebieden waar mensen vluchten voor oorlog, onderdrukking of geweld, terwijl er andere alternatieven  bestaan. Daardoor duurt het proces alweer langer dan nodig.
 • Stap 4.

  Ophalen visum van de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade

  Als de IND toestemming geeft voor gezinshereniging, sturen ze de documenten naar een Nederlandse ambassade in de buurt van waar het gezin woont. Maar ‘in de buurt’ is een understatement: mensen die moeten vluchten moeten vaak hun documenten ophalen in een ander land, omdat de Nederlandse ambassades tijdens oorlog gesloten is, of omdat het land  geen officiële Nederlandse ambassade heeft. In dat geval moet het gezin vaak een gevaarlijke reis naar een ander land maken, alleen om papieren op te halen.
 • Stap 5.

  Gezin is weer samen

  Als het gezin de reis heeft kunnen maken naar Nederland , moet het kort (4 dagen) een  procedure in Nederland doorlopen. Daarna kan het gezin beginnen aan hun leven in Nederland.

 

Doe mee en teken de petitie!

Op papier klinkt het proces misschien eenvoudig, maar in de praktijk duurt het onnodig lang, soms wel twee jaar. Het hele proces kan sneller, soepeler en veiliger zegt UNHCR. Lees hier meer over hun oplossingen.

Wij steunen daarom de petitie van UNHCR en vragende Nederlandse overheid om gezinnen sneller, soepeler en veiliger bij elkaar te brengen. Want gezinnen horen samen!

 

Waarom zegt een ijsmaker dit?

Ben & Jerry’s staat voor (h)eerlijk ijs, en nog veel meer.  We zetten ons in voor een duurzame wereld waarin liefde in alle smaken komt, racisme geen thuis heeft en vluchtelingen welkom zijn. Het activisme is sinds 1978 in ons ijs gebakken door onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield. We maken ons al jarenlang hard voor mensen die door het systeem in de knel zitten en steunen een groeiend aantal organisaties die het systeem structureel willen veranderen.  

Lees hier meer over waarom we dit doen, of bekijk de video van onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield op het Global Refugee Forum van UNHCR in Genève in december 2019.