Drie manieren waarom gezinshereniging in Nederland niet alleen sneller, maar ook veiliger kan

lone_child_on_earth_779x400

Gevluchte gezinnen zijn onnodig lang gescheiden van elkaar, en de Nederlandse overheid kan hier iets aan doen. Daarom steunen wij de petitie van UNHCR voor een snellere, soepelere maar ook veiligere gezinsherenigings procedure. Want gezinnen horen samen, in veiligheid!

Waarom is dat nu belangrijk?

Gevluchte gezinnen die door oorlog of onderdrukking van elkaar gescheiden zijn, hebben het recht om weer bij elkaar te zijn. Dit heet gezinshereniging. Op papier is de gezinsherenigingsprocedure goed geregeld. In de praktijk duurt gezinshereniging in Nederland soms wel twee jaar.

Wat is er niet veilig aan de huidige gezinsherenigingsprocedure?

Gezinnen die oorlog of onderdrukking moeten ontvluchten, maken vaak onnodige en levensgevaarlijke reizen om een Nederlandse ambassade te bereiken om te voldoen aan de Nederlandse regels. Bijvoorbeeld voor onderzoek of het afhalen van een visum. In het land waar ze zijn is namelijk niet altijd een ambassade aanwezig. Lees via UNHCR bijvoorbeeld over deze familie die voor de procedure via een Nederlandse ambassade vijf keer onnodig met valse papieren vanuit Irak naar Iran moest reizen

Hoe kan het anders? 

De UNHCR in Nederland maakte pasgeleden een rapport. Daaruit bleek dat de overheid andere keuzes kan maken en dat de gezinsherenigingsprocedure een stuk sneller, soepeler én veiliger kan. Zo hoeven gezinnen hun leven niet in de waagschaal te leggen om te voldoen aan de Nederlandse regels, voordat ze weer samen mogen zijn. 

Hieronder drie oplossingen van UNHCR om het proces veiliger te maken: 

  1. Zet consulaten in: geef consulaten dezelfde bevoegdheden en privileges als ambassades om onderzoek te doen en visa uit te reiken. In de meeste landen zijn namelijk wel consulaten.
  2. Go digital: de coronacrisis heeft Nederlandse beleidsmakers nu al laten zien dat gezinnen prima online geïnterviewd kunnen worden. Dat hoeft niet altijd door een fysiek bezoek aan een ambassade die ver weg is.
  3. Bundel krachten met anderen: werk samen met ambassades van andere (EU) landen of met internationale organisaties. UNHCR kan bijvoorbeeld videobellen mogelijk maken vanuit locaties waar geen ambassade is, of visumaanvragen en visa transporteren tussen UNHCR-kantoren en ambassades.

Waarom zegt een ijsmaker dit? 

Ben & Jerry’s staat voor (h)eerlijk ijs, en nog veel meer. We zetten ons in voor een duurzame wereld waarin liefde in alle smaken komt, racisme geen thuis heeft en vluchtelingen welkom zijn. Het activisme is sinds 1978 in ons ijs gebakken door onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield. We maken ons al jarenlang hard voor mensen die door het systeem in de knel zitten en steunen een groeiend aantal organisaties die het systeem structureel willen veranderen. 

Lees hier meer over waarom we dit doen, of bekijk de video  van onze oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield op het Global Refugee Forum  van UNHCR in Genève in December 2019. 

Teken de petitie! 

Nu is het moment om een verschil te maken. Steun net als wij de petitie van UNHCR en vraag de Nederlandse overheid om gezinnen sneller, soepeler en veiliger bij elkaar te brengen. Want gezinnen horen samen!