Je bent wat je eet: Waarom wij ervoor zorgen dat onze koeien lokaal eten

Cows in a field of grass

Al meer dan 40 jaar maken we ijs, eten we ijs en houden we van ijs, maar we weten ook dat zuivelproducten een grote impact hebben op het milieu - daarom werken we er ook al jaren aan om de impact van ons bedrijf op onze geliefde planeet te minimaliseren. Dit is de laatste aflevering van onze driedelige serie waarin we ingaan op een aantal interessante dingen die we doen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. 

Zuivel is verantwoordelijk voor meer dan de helft van onze totale uitstoot van broeikasgassen, dus het is de meest voor de hand liggende plaats voor ons om te beginnen met het verminderen van onze koolstofvoetafdruk. Natuurlijk is er geen zuivel zonder koeien, en zoals we in de vorige twee stukken hebben geleerd, produceren koeien veel mest en koeien boeren, die beide een aanzienlijke invloed hebben op de klimaatcrisis.

Maar wat wij koeien te eten geven, draagt ook bij aan de opwarming van het klimaat. En in dit stuk zullen we het hebben over de stappen die we nemen om dat aan te pakken door een hoger percentage "voer van eigen bodem" te gebruiken. 

Hoeveel melkkoeien eten

Een doorsnee melkkoe eet ongeveer 45 kilogram voer per dag. Het is duidelijk dat koeien een enorme eetlust hebben, wat betekent dat het veel werk kan kosten om ervoor te zorgen dat ze al het voedsel en de voeding krijgen die ze nodig hebben om te groeien, gezond te zijn en melk te produceren.

Veel mensen stellen zich waarschijnlijk voor dat koeien gewoon hooi, gras en granen eten die worden verbouwd op de boerderijen waar zij wonen. Dat maakt zeker deel uit van hun dieet, maar de realiteit is dat de meeste boeren aanvullend voer van elders moeten aanvoeren. In de Verenigde Staten bestaat iets meer dan de helft van de voeding van de koeien uit kuilvoer van maïs en gras dat op het bedrijf wordt geoogst. Krachtvoer (gespecialiseerde voermengsels) en granen komen meestal uit de Midwest en Canada, honderden kilometers verderop. In Europa eten de koeien echter vaak soja die helemaal uit Latijns-Amerika wordt geïmporteerd. 

Het vervoer van voedsel over grote afstanden heeft een enorme impact op de klimaatverandering, net als de toepassing van bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers op gewassen, de brandstof voor landbouwwerktuigen, de afvoer van stikstof uit de bodem en het kappen van bossen om gewassen te planten en te telen. Met name soja is zeer koolstofintensief. Daarom willen we dat het voer dat we gebruiken op onze Caring Dairy-boerderijen (en uiteindelijk al onze boerderijen) een kleinere CO2-voetafdruk hebben. Om dat te bereiken, hebben we meer voer van eigen bodem nodig.

Wat we doen

We zeggen graag dat we zorg dragen voor ons ijs, van koe tot hoorntje. Caring Dairy is onze manier om te zorgen voor het welzijn van melkveehouders, landarbeiders, koeien en het milieu. Boeren moeten voldoen aan een aantal strenge normen om mee te kunnen doen en mee te kunnen blijven doen aan het Caring Dairy-programma, normen zoals het ontwikkelen van landbouwmethoden om een gezonde bodem op te bouwen en gezonde ecosystemen te behouden. 

Het afgelopen jaar hebben onze Caring Dairy-boeren bodembedekkende gewassen geplant en alle jaarlijkse maïsarealen omgewoeld of minimaal bewerkt. De combinatie van deze praktijken levert aanzienlijke waarde op voor zowel de boeren als het milieu. Het voorkomt bodemerosie, beperkt de afspoeling van voedingsstoffen en zorgt na verloop van tijd voor de vastlegging van stikstof, het behoud van bodemvocht en een gezonde bodem. Volgens berekeningen van bodemverlies door de University of Vermont Extension hebben Caring Dairy-boeren - met meer dan 11.000 hectare die beschermd zijn met gewassen die de bodem bedekken - meer dan 11.000 ton bovengrond behouden en hebben ze het hele jaar door bodembedekking op die hectare laten staan. In 2020 hebben onze Caring Dairy-boeren 87% van hun maïsareaal bedekt met een covergewas en 75% van hun maïsareaal in ons programma gebruikt geen grondbewerking of minimale grondbewerking. 

Voortbouwend op die normen ontwikkelen en implementeren we in de EU een strategie die soja verbiedt die in ontboste gebieden wordt geteeld en die diervoeder van dichter bij huis invoert. Dit zal de koolstofimpact van ons voeder verminderen en tegelijk zorgen voor een gezondere planeet. 

Verder werken we in de VS samen met lokale zuiveldeskundigen en ons cohort Farmer Innovators-boeren die voldoen aan de meest geavanceerde Caring Dairy-standaarden - om nieuwe landbouwmethoden te testen die regeneratieve landbouw bevorderen.

Farmer Innovators

Om een Farmer Innovator te worden, moet een Caring Dairy-boer verder gaan dan de al hoge eisen die we aan het programma stellen:

Caring Dairy Program Standards

In 2020 lanceerde Ben & Jerry's Prove It Projects, een nieuw initiatief om het testen van duurzame-landbouwconcepten op operationele boerderijen te versnellen. Door de concepten van het onderzoeksveld in handen te geven van boeren op werkende boerderijen, wil Caring Dairy meer leren en de beste praktijken sneller bekendmaken aan andere boerderijen.

Farmer Innovators, ondersteund door zuivelexperts en academisch toezicht, ontwikkelen hun Prove It-projectplannen met de nadruk op bodemgezondheid, biodiversiteit en veerkracht van het landbouwbedrijf. Hier volgen een paar voorbeelden van recente projecten:

  • “Skip row corn planting”: In collaboration with the University of Vermont (UVM) Extension, working to establish better multispecies cover crops pre-harvest by skipping a corn seed every so often to allow for more sunlight to reach the interseeded cover crop planted between the corn rows.
  • Benchmarking biodiversity on-farm and implementing recommended biodiversity enhancement practices, in collaboration with Audubon VT and UVM Gund Institute.
  • Intensive nutrient management: Looking at how farms can help grow more of their own feed and improve the ecological and economic balance of farm operations, while at the same time improving the farms’ bottom line.

Ben & Jerry’s reviews all Prove It projects with the goal of applying any knowledge gained to the whole Caring Dairy program. We’re always eager to share it with other dairy producers too.

Ben & Jerry's beoordeelt alle Prove It-projecten met als doel de opgedane kennis toe te passen op het hele Caring Dairy-programma. We willen het ook graag delen met andere zuivelproducenten.

Leren en groeien 

Een van de dingen die we het leukst vinden aan wat we doen, of het nu gaat om het maken van ijs of het verbeteren van onze landbouwpraktijken, is dat we altijd blijven leren. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om te innoveren en te evolueren. In de VS weten we bijvoorbeeld dat we op onze boerderijen in Vermont grond van hoge kwaliteit hebben, dus werken we samen met experts om te kijken of we meer van het voer dat onze koeien nodig hebben op onze eigen boerderijen kunnen verbouwen. 

In de EU is uit ons werk met Caring Dairy-boerderijen in Nederland gebleken dat 80+% van al hun land gras is, en we onderzoeken hoe snel we daardoor meer gewassen dicht bij "huis" kunnen verbouwen en definitief kunnen stoppen met het gebruik van ontboste soja uit Latijns-Amerika. 

We hebben niet alle antwoorden, maar we werken hard om ervoor te zorgen dat we oplossingen voor de klimaatcrisis helpen implementeren. Bedankt voor het lezen over onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verminderen. We zullen terugkomen met updates als we blijven proberen om het best mogelijke ijs te maken op de best mogelijke manier.